Projectomschrijving

Regionale implementatie van het concept positieve gezondheid

Vraagstuk

Het Netwerk Positieve gezondheid in de Noordelijke Maasvallei is eind 2013 van start gegaan met het concept positieve gezondheid. Zo is stap voor stap ontdekt hoe regionale organisaties de noodzakelijke cultuuromslag kunnen maken, welke keuzes en stappen er nodig zijn, welke hobbels en weerstanden je tegenkomt en wat daarvoor goede oplossingen zijn. Kunnen andere regio’s van de ervaringen profiteren?

Onderzoek

In dit implementatieproject is aan de hand van een kwalitatieve studie het proces beschreven dat het Netwerk Positieve gezondheid heeft doorlopen om tot een regionaal implementatieplan te komen.

Uitkomst

Voor een eenduidige positionering van het concept zijn onder meer een logo ontwikkeld en icoontjes per dimensie van positieve gezondheid. Een digitale presentatie, workshops en een film over het netwerk vertellen het verhaal. De boodschap: ‘droom’ eerst en vind elkaar in een gemeenschappelijke visie, om daarna in subwerkgroepen concrete stappen te zetten naar een gezamenlijk regionaal implementatieplan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website