Projectomschrijving

Doorontwikkeling SNAQ65+: tijdig ingrijpen bij ondervoeding ouderen

Vraagstuk

Ondervoeding bij ouderen komt veel voor en heeft grote nadelige gevolgen voor hun gezondheid. Is er een interventie te ontwikkelen om bij thuiswonende ouderen op basis van de SNAQ65+ ondervoeding te voorkomen of te verminderen? De SNAQ65+-checklist helpt de thuiszorgmedewerker bij een snelle inventarisatie van problemen die tot ondervoeding kunnen leiden. Is de interventie effectief?

Onderzoek

Dit project heeft de risicofactoren voor ondervoeding bij ouderen vastgesteld, van slechte eetlust tot geringe sociale steun. Een checklist en stappenplan helpen bij het bepalen én oplossen van onderliggende problemen.

Uitkomst

De doorontwikkelde interventie bestaat uit het maken van een persoonlijk actieplan op basis van de checklist. Uit een gerandomiseerde studie bij 155 thuiswonende ouderen met thuiszorg en (verhoogd risico op) ondervoeding bleek na zes maanden dat 82% van de geïnitieerde actiepunten was uitgevoerd door de deelnemer. Het lichaamsgewicht verbeterde niet significant, de mentale kant van kwaliteit van leven wel.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website