Projectomschrijving

Het voortgezet onderwijs rookvrij

Vraagstuk

Dit onderzoek richt zich op de preventie van roken onder jongeren door middel van het invoeren van rookvrije schoolterreinen in het voortgezet onderwijs. Veel jongeren beginnen namelijk met roken op de middelbare school en bij veel scholen is een rookvrij schoolterrein (nog) niet vanzelfsprekend (47%). Het doel van het project is om bij te dragen aan de ontwikkeling van effectieve strategieën en methoden om zowel gemotiveerde als minder gemotiveerde VO scholen te ondersteunen bij hun besluitvormingsproces ten aanzien van het realiseren van een rookvrij schoolterrein.

Onderzoek

Dit onderzoek richt zich specifiek op het onderzoeken van de adoptie-, implementatie- en continueringsfase van rookvrije schoolterreinen op scholen in het voortgezet ondewijs. Tevens zal een effectevaluatie plaatsvinden.

Uitkomsten

Het invoeren van een rookvrij schoolterrein blijkt haalbaar, maar er zijn belemmerende en bevorderde factoren waar scholen rekening mee dienen te houden. Factoren die van belang zijn, zijn bijvoorbeeld het nemen van voldoende voorbereidingstijd, het betrekken van en goed communiceren met belangrijke stakeholders, en het realiseren van de handhaving. Hoewel het onderzoek niet aantoont dat een rookvrij schoolterrein kan beschermen tegen het beginnen met roken, beschermt een rookvrij schoolterrein in ieder geval tegen de blootstelling van jongeren aan rook van derden. Scholen kunnen bijdragen aan het creëren van niet-roken als de norm, door roken nergens meer te faciliteren (niet in gebouwen, niet op het terrein, maar ook niet (net) buiten het terrein), en geen uitzonderingen te maken (voor zowel het rokende personeel als alternatieve tabaksproducten). Deze maatregelen zijn noodzakelijk om uiteindelijk tot een rookvrije generatie te komen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website