Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het werkveld van de gezondheidsbevordering is publiek-private samenwerking (PPS) is een

redelijk onontgonnen terrein. PPS maakt geen structureel onderdeel uit van projecten en het

belangrijkste motief voor samenwerking met private partijen is veelal een financieel motief. PPS is

echter een kansrijke mogelijkheid voor een non-profit organisatie om haar doelen te kunnen

behalen. Daarnaast maken ontwikkelingen in de samenleving het nodig dat non-profit organisaties

zich meer richten op samenwerking met private partijen. Een praktisch instrument om een dergelijke

samenwerking te ontwikkelen ontbreekt.

Consument en Veiligheid wil dit instrument in dit project ontwikkelen aan de hand van de literatuur,

de eigen ervaringen in de praktijk en de ervaringen van collega-organisaties. Een concept-strategie

voor PPS wordt geanalyseerd in een casestudie op het gebied van veilig vervoer van kinderen van 0

tot en met 4 jaar en middels een kwalitatief onderzoek onder bedrijven en non-profit organisaties.

Vervolgens wordt de strategie bijgesteld en wordt een leidraad ontwikkeld voor organisaties om te

komen tot een dergelijke strategie. De resultaten worden gepresenteerd in een praktische

workshop voor organisaties op het gebied van gezondheidsbevordering.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website