Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit project is het ontwikkelen en toetsen van een interventie bij jongeren die als gevolg van overmatig alcoholgebruik de spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis bezoeken. Onderzoek in binnen- en buitenland heeft aangetoond dat alcoholgebruik en dan met name overmatig alcoholgebruik een risicofactor is voor ongevallen en SEH-bezoek. Internationaal zijn reeds positieve resultaten geboekt met kortdurende interventies op de SEH. In Nederland zijn hier tot op heden nog geen ervaringen mee. Dit project bestaat uit het aanbieden van een interventie bij jongeren die vanwege overmatig alcoholgebruik de SEH van het Meander MC te Amersfoort bezoeken. De jongeren in de experimentele onderzoeksgroep krijgen 7-10 dagen na hun SEH-bezoek een gesprek met een preventiemedewerker van Parnassia Psychomedisch Centrum. De preventiemedewerker bespreekt met behulp van een motivationeel interview het alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen voor de jongere. Het effect van deze interventie bji de experimentele groep zal vergeleken worden met een controlegroep die geen interventie heeft ontvangen. De gebruikte uitkomstmaten zijn een vermindering van overmatig alcoholgebruik en een afname van risicovol gedrag bij overmatig alcoholgebruik. Dit wordt gemeten met behulp van een follow-up vragenlijst 6 maanden na de interventie (experimentele groep) of 6 maanden na het SEH-bezoek (controlegroep).

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project bevindt zich momenteel in de fase van dataverzameling, waardoor er nog geen (tussentijdse) resultaten of nieuw verworven inzichten te melden zijn.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van dit project is het ontwikkelen en toetsten van een interventie bij jongeren die als gevolg van overmatig alcoholgebruik de spoedeisende hulp (seh) van een ziekenhuis bezoeken. Onderzoek in binnen- en buitenland heeft aangetoond dat alcoholgebruik en dan met name overmatig alcoholgebruik een risico factor is voor ongevallen en spoedeisende hulp bezoek.

Internationaal zijn reeds positieve resultaten geboekt met kortdurende interventies op de spoedeisende hulp. In Nederland zijn hier tot op heden nog geen ervaringen mee. Dit project bestaat uit het aanbieden van een interventie bij jongeren die vanwege overmatig alcoholgebruik de spoedeisende hulp van het Meander MC te Amersfoort bezoeken. De jongeren in de experimentele onderzoeksgroep krijgen 7-10 dagen na hun seh bezoek een gesprek met een preventiefunctionaris van Parnassia Psychomedisch Centrum. De preventiefunctionaris bespreekt met behulp van een motivationeel interview het alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen voor de jongere. Het effect van deze interventie bij de experimentele groep zal vergeleken worden met een controlegroep die geen interventie heeft ontvangen. De gebruikte uitkomst maten zijn een vermindering van overmatig alcoholgebruik en een afname van risicovol gedrag bij overmatig alcoholgebruik. Dit wordt gemeten met behulp van een follow-up vragenlijst 6 maanden na de interventie (experimentele groep) of 6 maanden na het spoedeisende hulp bezoek (controle groep).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website