Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wanneer een kind op jonge leeftijd diabetes mellitus (dm) krijgt grijpt dat diep in op zijn dagelijks

leven en op dat van het gezin. Het is dan ook niet verwonderlijk dat peuters en kleuters met dm veel

problemen hebben met hun aandoening. Het doel van dit project is om met behulp van speciaal voor

peuters en kleuters geschreven educatiemateriaal de leefregels en emotionele consequenties van

dm al op jonge leeftijd bespreekbaar te maken. Dit helpt kinderen om een positieve en constructieve

attitude ten opzichte van hun aandoening te vormen en daardoor dm goed te integreren in hun leven.

Dit bevordert vervolgens de kwaliteit van leven en de therapietrouw en vermindert de kans op late

complicaties.

Het educatiemateriaal zal bestaan uit een totaalpakket: een voorlees- en prentenboek voor kinderen

(het Kijk- en Vertelboek) en een handleiding voor ouders en hulpverleners. Het wordt ontwikkeld op

basis van ervaringsdeskundigheid, ervaring vanuit de praktijk van de hulpverlening en

wetenschappelijke onderzoeksresultaten samen. Het materiaal zal landelijk geimplementeerd

worden, in samenwerking met het bedrijfsleven en de doelgroep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website