Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In een aantal achterstandswijken in Den Haag wordt een brochure met zgn. nuldelijnsstandaarden aan patienten uitgedeeld. Dit bevat richtlijnen voor het handelen van patienten bij veel voorkomende niet-ernstige klachten met als doel de zelfzorgcapaciteiten van patienten te vergroten en onnodig huisartsenbezoek tegen te gaan. In het bijzonder allochtonen behoren tot de doelgroep, die zoals onderzoek uitwijst geneigd zijn sneller de hulp van de huisarts in te roepen dan Nederlanders. Dit evaluatieproject richt zich op de vragen of en in welke mate de interventie een effect heeft op het gedrag, de attitude en/of het vertrouwen in eigen kunnen ten aanzien van zelfzorg en de beslissing wanneer naar de huisarts te gaan, en wat de verschillen zijn tussen autochtone en allochtone patienten. Het effect van de interventie zal gemeten worden middels vragenlijsten die mondeling worden afgenomen op 5 meetmomenten door interviewers in de eigen taal. Tevens zal een dossieronderzoek naar frequentie en aard van de zorgvraag gedaan worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website