Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een evaluatie van een voorlichtingscampagne over het gebruik van foliumzuur heeft uitgewezen dat, hoewel de bekendheid over en gebruik van foliumzuur bij vrouwen met een zwangerschapswens is toegenomen, dit niet heeft geleid tot een vermindering van sociaal-economische verschillen. Meer in het algemeen geldt dat nog onvoldoende duidelijk is waarop sociaal economische verschillen in gezondheidsgedrag berusten, zodat maatregelen ter reductie van deze verschillen nog niet goed mogelijk zijn. Bestaande methodes om gezondheidsverschillen te verminderen blijken minder goed. aan te slaan bij personen uit lagere sociaal-economische strata. In het voorgestelde onderzoek wordt ten eerste gezocht naar factoren die de verschillen in kennis over en het gebruik van foliumzuur bij vrouwen met verschillende SES en verschillende herkomst, beïnvloeden. Ten tweede worden factoren achterhaald die maken dat deze groepen kennelijk minder bereikt worden via de tot nog toe gevoerde campagnes. Hiertoe worden 4 x 20 diepte-interviews gehouden met vrouwen van 1)Marokkaanse afkomst 2)Surinaamse afkomst 3)Nederlandse afkomst, lage SES en 4)Nederlandse afkomst, hoge SES. Leidraad bij de gesprekken is een checklist die wordt opgesteld aan de hand van bestaande inzichten (literatuur) en expertinterviews. Na een gestructureerde (contrast)analyse tussen de groepen vrouwen, worden de resultaten voorgelegd aan deskundigen om ideeën te generen om dergelijke campagnes beter te laten aansluiten bij de doelgroep.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website