Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Nederland heeft 41% van de 5-jarigen cariëservaring. Belangrijke risico-indicatoren van cariës bij kinderen zijn sociaaleconomische status en etniciteit.

 

Het doel van dit onderzoek is het evalueren van een community-based (Combas)-aanpak om de mondgezondheid van jonge kinderen te bevorderen waarbij een verwijssysteem en samenwerking wordt opgezet tussen mondzorgprofessionals,

verloskundigen en jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van consultatiebureaus.De doelgroepen zijn jonge kinderen vanaf 6 maanden en hun ouders. Kinderen worden vanaf de doorbraak van het eerste tandje verwezen naar een mondzorgprofessional zodat de ouders (en later het kind) al vanaf het eerste tandje de juiste preventieve gedragingen aanleren. De mondzorgprofessionals zullen werken volgens de methode Non Operative Caries Treatment Programme (NOCTP). In de NOCTP methode ligt de focus op het aanleren van gezond gedrag met betrekking tot de mondgezondheid van het kind volgens de adviezen van het Ivoren Kruis. In NOCTP is het terugkominterval voor controlebezoeken aan de tandartspraktijk en de noodzaak van additionele preventie gebaseerd op een individuele risico-analyse.

 

Zowel in Noord-Nederland als in Den Haag is een interventie- en een controlegroep samengesteld. In Noord-Nederland zijn drie plaatsen benoemd als interventiegroep, en drie plaatsen als controlegroep. De interventiegroep krijgt de community-based interventie en de controlegroep krijgt care as usual.

 

Naast een effectevaluatie naar de mondgezondheid van de kinderen op 5-jarige leeftijd en naar kennis en gedrag van de ouders, zullen een procesevaluatie en een kosteneffectiviteitsanalyse worden uitgevoerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project zijn samenwerkingsverbanden tussen consultatiebureaus en tandartspraktijken opgezet. Diverse materialen zijn ontwikkeld voor de GigaGaaf! interventie zoals een verwijskaart voor de eerste afspraak bij de tandartspraktijk voor kinderen van 6 maanden; een voorlichtingsfolder en een voorlichtingsfilm voor ouders over mondverzorging en mondgezondheid van hun kind, inclusief kaart met daarop de link naar de website van deze film; twee posters voor het consultatiebureau over suiker in dranken en over tandartsbezoek; een website voor GigaGaaf! (www.kindergebit.umcg.nl); een leidraad voor consultatiebureaus en een leidraad voor tandartspraktijken (NOCTP protocol).

 

De GigaGaaf! interventie is gestart bij 5 consultatiebureaus en 21 tandartspraktijken in Den Haag, Oost-Groningen en in Coevorden. In totaal zijn er 8 scholingsbijenkomsten georganiseerd voor consultatiebureau teams, 6 scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor mondzorgprofessionals en 21 tandartspraktijken bezocht voor scholing op locatie. Daarnaast is de verzameling van data in juni 2015 gestart bij ouders van kinderen van 6 maanden bij 10 consultatiebureaus in Den Haag en Noord-Nederland.

 

In augustus 2015 is het Twinning project van Suriname en Nederland ‘Suri Smile’ gestart, de Surinaamse variant van GigaGaaf!. Het Universitair Medisch Centrum Groningen werkt samen met Stichting Jeugdtandverzorging Paramaribo, TNO en Stichting Jeugdtandzorg West Den Haag voor het Twinning project.

 

In 2015 hebben we een presentatie gegeven over het onderzoek voor het College van Adviserend Tandartsen en ook voor de vakgroep Collectieve Tandheelkundige Preventie van GGD GHOR Nederland. In 2016 is er een presentatie gegeven over het GigaGaaf! onderzoek voor alle medewerkers en studenten van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde, Universitair Medisch Centrum Groningen en voor mondzorgprofessionals tijdens het najaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

PROBLEM - A recent survey in the Netherlands reported that 41% of 5-year-olds had experienced caries, with SES and ethnicity as important risk indicators. Dental caries in children may lead to pain and complications, and it also affects general health, body weight and growth, quality of life and school performances. In addition, bad oral health in children may be indicative of child neglect. Oral health is dependent on behavioural factors such as tooth brushing with fluoride toothpaste and dietary patterns. In the Netherlands, no evidence-based, structured programmes for oral health promotion in 0-5-year olds exist.

AIM - The aim is to evaluate a community-based approach in which oral health professionals, midwives and infant health clinics collaborate to further the oral health of young children.

COMMUNITY-BASED APPROACH (COMBAS) – COMBAS will target young children and their parents by means of 1) extensive dissemination of the preventive messages: brushing teeth with fluoride toothpaste, brushing/additional brushing by parents, and limiting the frequency of eating and drinking and 2) getting supervision into place at a very young age from an oral health professional who informs and helps the parents and, if necessary, offers additional support. The oral health professional will carry out the Non Operative Caries Treatment Programme (NOCTP).

STUDY SETTING - The study will be performed in two regions: one in the rural side of East Groningen (low SES) and one in the city of The Hague (many parents with an ethnic background other than Dutch). Both regions will have an intervention group and a control group.

BY WHOM - The oral health promoting message will be delivered by a range of primary care health professionals. Midwives adopt a structured approach of referring pregnant women to an oral health professional. Staff of the infant health clinic hand out cards with a link to a web-based information film and adopt a structured approach of referring children to an oral health professional. The oral health professionals will treat young children and their parents in accordance with the NOCTP. Furthermore, they are encouraged to follow the guidelines of the 'Act on the Compulsory reporting code on domestic violence and child abuse'.

STUDY DESIGN - A randomised controlled trial (RCT) is the study design of choice, as the possible confounding factors will be distributed equally in the intervention and the control groups. As we chose for a COMBAS, in which several health care workers are involved, it is unrealistic to randomize the study population. Moreover, findings from a field setting were considered much more relevant for broad implementation than from an RCT. We therefore opted for a study design with an intervention and a control region, the control region receiving care as usual. In order to get unbiased outcome estimates, the control region will be matched for demographic and background factors of the intervention region. The expected confounding factors will be measured. To further reduce the effects of possible bias, in the analyses we will apply the method of propensity scores with sub classification.

Because all children start with caries-free teeth, and the control region will be comparable to the intervention region, a pre-test measurement is considered unnecessary.

Baseline of inclusion of children will be 6 months of age.

EFFECT EVALUATION – An examination of the mouth will be performed when the children are 5 years of age. Oral health is scored by means of the ICDAS score and Nyvad's criteria. Parental knowledge and behaviour will be assessed by questionnaire at baseline and at age 5. Cost-effectiveness will be determined by calculating the incremental cost-effectiveness ratio (ICER) of the intervention compared to usual care in the control regions. The main outcome measure will be the number of carious surfaces prevented extra.

PROCESS EVALUATION – Parents will complete questionnaires at baseline, ages 2 and 5 of the child, measuring demographic variables, attitudes and behaviour relating to oral health.

At several points in time, the health professionals will be interviewed to obtain an in-depth picture of how the implementation of COMBAS proceeds. A final interview will be conducted at the end of the project. Also the Measuring Instrument for Determinants of Innovations (MIDI) will be used to detect determinants affecting the successful implementation of COMBAS.

POWER – Power calculations (alpha=0.05; Beta=0.80) show that statistically significant and clinically relevant differences of 0.25 dmft and 12% in the percentage of caries-free children can be demonstrated, if in the end 250 children in both COMBAS and control regions are be examined, in the Groningen region as well as in the Hague.

STATISTICAL ANALYSES - Statistical analysis will be conducted according to the principle of intention to treat.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website