Projectomschrijving

Healthy teeth: all aboard!

In Nederland heeft 41% van de 5-jarigen cariëservaring. Belangrijke risico-indicatoren van cariës zijn sociaaleconomische status en etniciteit.

Het doel van dit onderzoek is het evalueren van een community-based (Combas)-aanpak om de mondgezondheid van jonge kinderen te bevorderen waarbij een verwijssysteem en samenwerking wordt opgezet tussen mondzorgprofessionals, verloskundigen en Jeugdgezondheidszorgmedewerkers. Er wordt gebruik gemaakt van het Non Operative Caries Treatment Programme (NOCTP). De doelgroepen zijn jonge kinderen vanaf 6 maanden en hun ouders. Zowel in de provincie Groningen als in Den Haag wordt een interventie- en een controlegroep samengesteld. De interventiegroep krijgt de Combas-aanpak, de controlegroep krijgt care as usual. Naast een effectevaluatie naar de mondgezondheid van de kinderen en naar kennis en gedrag van de ouders, zullen een kosteneffectiviteitsanalyse en een procesevaluatie worden uitgevoerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website