Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Jaarlijks komen meer dan 10.000 minderjarige vluchtelingen en asielzoekers naar Nederland. Ook komen er grote aantallen kinderen en jongeren uit traditionele herkomstgebieden zoals Suriname, Turkije, Marokko en de Nederlandse Antillen naar Nederland in het kader van gezinshereniging. Deze nieuwkomers hebben in vergelijking met Nederlandse jongeren weinig kennis over seksualiteit zoals de werking van het eigen lichaam, voortplanting en voorbehoedsmiddelen. In Nederland wordt van jongeren op dit terrein zelfstandig en mondig gedrag verwacht. In de (medische) opvang van de asielzoekerscentra wordt door begeleiders en docenten gemeld dat er in toenemende mate sprake is van problemen rondom seksualiteit: ongewenste zwangerschappen, abortus, seksueel geweld en prostitutie. Seksuele voorlichting is noodzakelijk.

Docenten van de scholen (ISK"s ) waar bijna al deze jongeren de eerste periode na aankomst vooral Nederlands leren, willen deze seksuele voorlichting en vorming geven, maar het ontbreekt aan goede methoden en lesmateriaal. Omdat deze jongeren heel verschillende achtergronden hebben (cultureel, religieus, beheersing van het Nederlands, woon- en leefsituatie, al of niet meegemaakt hebben van oorlogsgeweld), is het de vraag of het mogelijk is om een methode te ontwikkelen die geschikt is voor al deze nieuwkomers. Door bestaande methodes te bestuderen, jongeren, docenten en deskundigen te interviewen moet deze haalbaarheidsstudie een duidelijk antwoord geven op de vraag of een methode voor seksuele voorlichting voor nieuwkomers wel te ontwikkelen is en aan welke eisen een dergelijke methode voor gebruik binnen de ISK moet voldoen. Ook wordt onderzocht of en hoe deze jongeren zelf bij de ontwikkeling en de uitvoering van een dergelijke methode betrokken kunnen worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website