Projectomschrijving

Stoere Schildpadden: programma voor ‘scheidingskinderen’ goed ontvangen

Vraagstuk

In Nederland zijn jaarlijks 70.000 kinderen bij de (echt)scheiding van hun ouders betrokken. Onderzoek toont aan dat zij gemiddeld minder presteren op school, meer gedragsproblemen vertonen en lager scoren op sociaal-emotioneel vlak. In Stoere Schildpadden leren 4-6 jarige kinderen in scheidingssituaties in twaalf groepsbijeenkomsten probleemoplossende vaardigheden. Is deze interventie praktisch haalbaar?

Onderzoek

De haalbaarheid is onderzocht in een pilotevaluatie met vier Stoere Schildpad-groepen met in totaal zeventien kinderen. Er is een voor- en nameting gedaan onder ouders, trainer en leerkrachten.

Uitkomst

De pilotevaluatie liet veelbelovende resultaten zien. Ouders zagen een positieve reactie bij hun kind en vonden dat hun kind positief veranderd was na deelname. De trainer werkte er graag mee en was enthousiast over de materialen. Bovendien waren verschillen te zien na deelname op positief functioneren (rapportage trainer, moeders) en op gedragsproblemen van de kinderen (rapportage trainer, leerkrachten).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website