Projectomschrijving

Grip op je dip online: ontwikkeling en onderzoek

Grip Op Je Dip is een online (chat)cursus voor jongeren met depressieve klachten. Grip op je dip bestaat uit 8 lessen voor jongeren van 16 t/m 25 jaar. In dit project is onderzocht of de cursus helpt om de klachten te verminderen. In totaal konden 244 jongeren via loting deelnemen aan Grip Op Je Dip of in een wachtlijstgroep worden geplaatst. De wachtlijstgroep kon na 3 maanden ook gebruik maken van de cursus. De jongeren hebben vragenlijsten ingevuld bij aanmelding, na 3 maanden en na 6 maanden. De resultaten lieten zien dat de jongeren die meteen konden starten, na 3 maanden minder depressieve klachten hadden dan de wachtlijstgroep. Ook hadden ze minder angstklachten en een groter gevoel van controle. Na 6 maanden waren deze verbeteringen nog steeds aanwezig. Grip Op je Dip blijkt dus de depressieve klachten te verminderen.  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website