Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 1996 is een nieuwe vijfjarige voedingscampagne van start gegaan met de naam ‘Goede voeding, wat let je?’. Deze campagne wordt georganiseerd door het Voedingscentrum/Stuurgroep Goede Voeding. Het uiteindelijke doel van de campagne is preventie van welvaartsziekten, zoals kanker, hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes mellitus, door het verbeteren van het voedingsgedrag van de Nederlandse bevoling. In het Masterplan, dat aan de campagne ten grondslag ligt, is dit voedingsgedrag vertaald in onderstaande voedingskundige doelstellingen:

- Het verminderen van de consumptie van (verzadigd)vet;

- Het vergroten van de consumptie van complexe koolhydraten en voedingsvezel

 

Vanaf 2000 is gekozen voor de volgende toespitsingen van de doelstellingen:

- het verminderen van de consumptie van verzadigd vet;

- het verhogen van de consumptie van groenten en fruit.

 

De campagne wordt gefaseerd uitgevoerd. Deze fasering is gebaseerd op het voorlichtingsmodel van Kok. In 1997 lag het accent op de agendasetting van de nieuwe voedingsboodschap, in 1998 en 1999 lag de nadruk op het verbeteren van de inschatting van het eigen voedingspatroon en het bewerkstelligen van een attitudewijziging. In 2000 richt de campagne zich op het verbeteren van de inschatting van de eigen consumptie van groenten, fruit en verzadigd vet en op het vergroten van de eigen effectiviteit ten aanzien van het eten van meer groenten en fruit en het eten van minder verzadigd vet.

De doelgroep wordt gevormd door vrouwen tussen de 22 en 50 jaar met zorg voor man en/of kind(eren) (7-12 jaar) met een lagere sociaal economische status (categorie C/D). De campagne benadert de doelgroep middels voorlichting en richt zich daarnaast op verbetering van het aanbod aan voedingsmiddelen.

Het jaar 2001 is het laatste jaar van de vijfjarige campagne. De invulling is een voortzetting van de campagne 2000, dat wil zeggen dat de in 2000 opgezette samenwerkingsverbanden en activiteiten worden geoptimaliseerd. De doelgroep wordt massamediaal benaderd via (regionale) radio, tv en schrijvende pers. Via plaatselijke activiteiten vindt groeps- en individuele voorlichting plaats. De campagne benadert de doelgroep positief: gezond eten is leuk, lekker en makkelijk realiseerbaar. Gekozen is voorlichting te geven in vernieuwende settings (waar de doelgroep met plezier naar toe gaat). Evenals in het campagnejaar 2000 vinden derhalve activiteiten plaats in dierentuinen en fast food restaurants. Tevens wordt samengewerkt met supermarkten, waarvan is aangetoond dat deze effectief kunnen zijn als kader voor voedingsvoorlichting. Een plek waar de doelgroep een dergelijke boodschap verwacht en op zijn plaats vindt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website