Projectomschrijving

Gezondheidsbevordering in het mbo nog onvoldoende gefaciliteerd

Vraagstuk

Een Gezonde School stimuleert op integrale en structurele manier de gezondheid van studenten en werknemers. In het ideale geval gaat het om een integrale aanpak op vier domeinen: beleid, educatie, signalering & zorg en omgeving. Hebben mbo-scholen voldoende handvatten om zo’n integrale aanpak op te zetten? En zijn er genoeg effectieve materialen beschikbaar voor gezondheidsbevordering in het mbo?

Onderzoek

In dit project is onderzocht wat er al beschikbaar is voor Gezonde School in het mbo en welke behoeften diverse stakeholders in dit veld hebben. De uitkomsten vormen de basis voor een ontwikkelagenda.

Uitkomst

Het aanbod aan gezondheidsbevorderende activiteiten is beperkt. Van de 117 gevonden interventies voor het mbo en aanpalende settings (vo/hbo) zijn er slechts tien erkend als goed onderbouwd voor het mbo. Het aanbod richt zich met name op studenten en is versnipperd over gezondheidsthema’s en domeinen. Er is geen prikkel bij scholen en docenten om aan gezondheidsbevordering te doen. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek hebben input geleverd voor een ontwikkelagenda voor Gezonde School in het mbo.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website