Projectomschrijving

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder 30 jongeren met diabetes en 30 jongeren met een progressieve spierziekte die een balans hebben weten te vinden tussen goed zorgen voor hun ziekte en het hebben van een goed leven. In dit onderzoek willen we leren van deze jongeren. Het doel is om na te gaan wat de jongeren verstaan onder goed leven en welke factoren (bijvoorbeeld eigenschappen, capaciteiten, vaardigheden, levensstijl) bijdragen aan het kunnen leiden van een goed leven in de context van de beperkingen die hun ziekte en behandeling hen oplegt.
De aandoeningen diabetes en spierziekte zijn gekozen omdat zij verschillen in ernst: veel spierziekten gaan gepaard met meer beperkingen in functioneren dan diabetes.
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Eerst nemen de jongeren deel aan groepsgesprekken via internet waarin ze hun mening geven en over hun ervaringen vertellen. Daarna doen de jongeren mee aan creatieve foto- en dramaworkshops.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website