Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een lichte huid geldt voor een deel van de allochtone vrouwen in Nederland als een

schoonheidsideaal. Om een lichtere huid te krijgen, gebruiken zij soms op eigen initiatief een

huidbleekmiddel. Bij verkeerd gebruik kunnen deze middelen bijwerkingen hebben zoals een

permanente huidbeschadiging. Niet bekend is hoe groot de omvang van het gebruik van

huidbleekmiddelen in Nederland is en wat de negatieve gevolgen daarvan voor de gebruiksters

zijn. Dit onderzoek gaat in op het gebruik van huidbleekmiddelen onder 6 groepen allochtone

vrouwen in Nederland (Turks, Marokkaans, Surinaams, Antilliaans, West-Afrikaans en

Nederlands-Indisch). Het onderzoek valt uiteen in een prevalentie-onderzoek en een

gebruikersonderzoek. In het prevalentie-onderzoek wordt de proportie vrouwen van allochtone

afkomst, die huidbleekmiddelen gebruiken, geschat. Een deel van de respondenten van het

prevalentie-onderzoek doet mee aan het gebruikersonderzoek. Dit zal gebruik maken van een

matched case-control benadering waarin vrouwen die wel en vrouwen die geen huidbleekmiddelen

gebruiken met elkaar vergeleken worden. Bestudeerd wordt wat determinanten zijn van het gebruik

van huidbleekmiddelen (sociale achtergrond, attitudes, risicoperceptie e.d.). Ook wil het

gebruikersonderzoek bijwerkingen van huidbleekmiddelen in kaart brengen .

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website