Projectomschrijving

Kosteneffectivieit van gezondheidsbevordering beter voorspellen

Vraagstuk

Kosteneffectiviteitsanalyses van gezondheidsbevorderende interventies kunnen vaak niet uitgevoerd worden omdat gedragsveranderingen moeilijk te meten zijn. Verandering van leefstijlgedrag is een proces van vallen en opstaan. Daarom is het belangrijk ook langetermijneffecten mee te nemen. Is er een rekenmethode te ontwikkelen om gedragsveranderingen te voorspellen zonder dat je ze precies kunt meten?

Onderzoek

In dit project is een methode ontwikkeld om de kostbare meting van langetermijneffecten te compenseren door toekomstig leefstijlgedrag te voorspellen en te verwerken in de kosteneffectiviteitsanalyses.

Uitkomst

De nieuwe methode maakt gebruik van zogeheten intermediaire voorspellers van gedrag. De invloed van gedragsdeterminanten als eigen-effectiviteit, sociale steun en attitude, wordt ingezet om toekomstig gedrag te voorspellen. In dit project heeft dit betrouwbare schattingen opgeleverd van de kosteneffectiviteit van rookinterventies. Of het ook bij andere gedragsveranderingsprogramma’s werkt, vergt nader onderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website