Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

FoodSteps is een onderzoek naar de effecten van omgevingsveranderingen op de lichamelijke activiteit en eetgewoonten van kantoorpersoneel. Tot nu toe bestonden gezondheidsprogramma's op de werkplek vooral uit voorlichting en educatie. Deze programma’s bleken niet voldoende effectief. Een alternatieve mogelijkheid om verandering in leefstijl te bewerkstelligen is het aanpassen van de (werk)omgeving. Door middel van de omgevingsstrategieën kan worden geprobeerd de drempel voor gezond gedrag te verlagen en de mogelijkheden tot gezonde keuzes te vergroten.

 

Vraagstelling:

Wat zijn de effecten van omgevingsveranderingen in een kantoorgebouw op het gedrag (lichamelijke activiteit en voeding), gewicht, vetpercentage, en op risicofactoren voor hart- en vaatziekten?

 

Methoden:

Aan het onderzoek deden twee bedrijven mee. Het Stadhuis van Den Haag als controle bedrijf en het Provinciehuis Zuid-Holland (PZH) als interventie bedrijf. Dit gebouw is subtiel aangepast, waardoor met name het nemen van de trap in plaats van de lift werd bevorderd. Er werden motiverende teksten bij de liften en in de trappenhuizen geplaatst (Steps interventie). Daarnaast werd de consumptie van gezonde voeding in het bedrijfsrestaurant gestimuleerd, d.m.v. het geven van informatie over de energiewaarden van producten. Deze waarden werden gekoppeld aan de tijd die men moet besteden aan een specifieke lichamelijke activiteit om de hoeveelheid energie van het betreffende product weer te verbranden (Food interventie).

Een vergelijkbaar bedrijf (Het Stadhuis Den Haag) diende als controle bedrijf en hier werden geen aanpassingen aan de werkomgeving gedaan.

 

Metingen op het gebied van lichamelijke activiteit, voeding, gewicht en risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn gedaan voordat de veranderingen in het interventiebedrijf werden gedaan, en 3 en 12 maanden daarna. Bestudeerd werd of de omgevingsveranderingen een effect hebben gehad op het gedrag (lichamelijke activiteit en voeding), gewicht, vetpercentage, en op risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

 

Resultaten/nieuwe inzichten

· De relatief beperkte interventie was effectief in het stimuleren van trapgebruik, maar alleen op korte termijn (3 maanden). Op de lange termijn (12 maanden) werd geen effect van de interventie op trapgebruik gevonden.

· De gecombineerde interventie (Food en Steps) bleek effectief in het verbeteren van cholesterol waarden op de lange termijn (12 maanden).

· Gunstige veranderingen in lichaamssamenstelling werden gevonden in zowel de interventie en de controle groep. In de interventiegroep werd een toename in bloeddruk gevonden. Een uitspraak over het verbeteren van het risicoprofiel voor hart- en vaatziekten is gezien de tegenovergestelde effecten lastig.

· De omgevingsinterventie bleek een effect te hebben op determinanten voor gezonde voeding (sociale steun, self-efficacy en attitude), maar had geen effect op het voedinggedrag van de deelnemers. Ook werden geen effecten gevonden op de mate van lichamelijke activiteit.

 

Conclusies

Geconcludeerd wordt dat de Steps interventie een positief, korte termijn effect had op het trapgebruik. De gecombineerde FoodSteps interventie had een positief effect op cholesterol waarden, ook op lange termijn. Er werden geen positieve effecten van de interventie op lichaamssamenstelling, lichamelijke activiteit of voeding gevonden, en zelfs een negatief effect op de bloeddruk. Op basis hiervan kan moeilijk geconcludeerd worden dat het risico-profiel voor hart- en vaatziekten is verbeterd. Wel kan worden geconcludeerd dat de inrichting van een kantoorgebouw een effect kan hebben op de mate van trapgebruik van werknemers.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

· De relatief beperkte interventie was effectief in het stimuleren van trapgebruik, maar alleen op korte termijn (3 maanden). Op de lange termijn (12 maanden) werd geen effect van de interventie op trapgebruik gevonden.

· De gecombineerde interventie (Food en Steps) bleek effectief in het verbeteren van cholesterol waarden op de lange termijn (12 maanden).

· Gunstige veranderingen in lichaamssamenstelling werden gevonden in zowel de interventie en de controle groep. In de interventiegroep werd een toename in bloeddruk gevonden. Een uitspraak over het verbeteren van het risicoprofiel voor hart- en vaatziekten is gezien de tegenovergestelde effecten lastig.

· De omgevingsinterventie bleek een effect te hebben op determinanten voor gezonde voeding (sociale steun, self-efficacy en attitude), maar had geen effect op het voedinggedrag van de deelnemers. Ook werden geen effecten gevonden op de mate van lichamelijke activiteit.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Overweight is an increasingly important health problem and is associated with a number of diseases such as hypertension, diabetes, hypercholesterolemia, cardiovascular diseases, and some types of cancer. Overweight is a relevant problem in occupational medicine as well; the population attributable risk for work disability due to overweight or obesity is 25% for women and 15% for men. Maintaining the balance between energy-intake (dietary intake) on one side and energy-expenditure (physical activity) on the other side plays an important role in the prevention of overweight.

Many workers are sitting still or are standing still for almost all day at work. Also, workers often have unhealthy dietary habits at work. Workers' physical activity and dietary behaviour is determined not only by reasoned, conscious choices but also by unreasoned, unconscious choices and habits. Besides knowledge on the health effects of a certain behavioural choice, based on which the conscious choices can be made, it appears to be important to give environmental stimuli in order to encourage healthy unconscious choices and habits. Stair climbing is an example of behaviour that can easily be influenced by environmental stimuli.The aim of this study is to evaluate in a controlled, prospective intervention study the effects of modifications of the worksite building and canteen on BMI, physical activity, diet, blood pressure and blood cholesterol.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website