Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Fit4Work is een unieke re-integratiemethodiek ter bevordering van de arbeidsparticipatie van uitkeringsgerechtigden met psychische problematiek. Professionals vanuit verschillende disciplines werken tegelijkertijd en in onderlinge samenhang aan het oplossen of hanteerbaar maken van psychische en psychosociale problemen én toeleiding naar regulier werk.

Een gerandomiseerd onderzoek is uitgevoerd bij 1212 cliënten, waarvan 596 cliënten de Fit4Work aanpak en 615 cliënten een standaard aanpak ontvingen. Fit4Work heeft een positieve invloed op de kans om te starten met betaald werk. De netto-effectiviteit van Fit4Work na 2 jaar is 5,2%. De mentale en fysieke gezondheid verbetert méér bij cliënten die starten met betaald werk. Het starten met betaald werk heeft daarnaast ook een positieve invloed op de zelfwaardering, ervaren controle over gebeurtenissen en de mate van geluk.

Om gezondheidsverschillen te verkleinen, is het van groot belang om arbeidsparticipatie van mensen met (mentale) gezondheidsproblemen te bevorderen. Bij het ontwerp van een methodiek voor arbeidstoeleiding van mensen met gezondheidsproblemen wordt aanbevolen om uit te gaan van de volgende kernelementen: a) ‘first place then train’, b) integrale samenwerking, en c) actieve werkgeversbenadering. Hierbij is het van groot belang om modelgetrouw te werken.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De netto-effectiviteit van Fit4Work na 2 jaar is 5,2%. De mentale en fysieke gezondheid verbetert méér bij cliënten die starten met betaald werk. Het starten met betaald werk heeft daarnaast ook een positieve invloed op de zelfwaardering, ervaren controle over gebeurtenissen en de mate van geluk.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De relatie tussen werkloosheid en een slechte gezondheid is

veelvuldig aangetoond, zoals blijkt uit een hogere prevalentie van ziekte en beperkingen en een hogere sterfte onder werklozen. Langdurige werklozen hebben vaak moeite met het vinden van een betaalde baan, in het bijzonder zij die kampen met een slechte psychische gezondheid. Integratie van werklozen is een belangrijke strategie om socio-economische (psychische) gezondheidsverschillen te verkleinen.

Hier is een specifieke aanpak voor nodig waarbij psychische gezondheidsinterventies geïntegreerd worden in re-integratie activiteiten en andere ondersteunende programma’s. In Nederland is zo’n integrale benadering tot stand gekomen door een unieke samenwerking tussen de GGD, Sociale Dienst, en UWV-Werkbedrijf in de vier grootste steden van Nederland (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht), namelijk Fit4Work. Fit4Work heeft als doel om voor uitkeringsgerechtigden met psychische problematiek (1) snel en duurzaam werk te verwerven in een reguliere arbeidsorganisatie, en (2) een toename van de ervaren gezondheid te bewerkstelligen (psychisch, fysiek). De innovatie van Fit-4-Work ligt in de integrale benadering van de psychische gezondheidszorg met de diensten voor arbeidsbemiddeling. Deze studie evalueert de (kosten) effectiviteit van Fit4Work met betrekking tot psychische gezondheid, werkhervatting en sociale participatie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De inclusie in de Fit for Work studie is inmiddels afgesloten, waarbij ruim 1000 langdurig werklozen met psychische gezondheidsproblemen zijn gerandomiseerd over de specifieke Fit for Work aanpak versus de regulaire re-intergatie aanpak. De gegevensverzameling van de eerste meting door vragenlijst of interview is nagenoeg afgerond. De beschrijvende gegevsn laten zien dat de meeste personen hun gezondheid als slecht beoordelen (70%), ze diverse sociale problemen hebben, en ze vinden hun eigen effectiviteit om een betaalde baan te vinden erg laag.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Unemployment is an important factor underlying health inequalities. Unemployed persons have a higher mortality and more often experience diseases with functional limitations. Unemployment may cause deterioration of health, especially mental health, and a poor health increases the risk of becoming unemployed. A poor mental health acts as a barrier for return to paid employment. Vice versa, there are clear indications that re-employment may have a profound influence on health. Inclusion of unemployed people in the workforce is an important strategy to reduce socioeconomic inequalities in health.

 

The recent collaboration of Municipal Health Services, Social Security Services, and UWV-Werkbedrijf in the four largest cities of the Netherlands will introduce the Fit-4-Work programme for unemployed persons with mental health problems. This programme consists of a structured diagnosis and treatment of psychiatric problems, integrated in reintegration with individual placement to work.

 

This study will evaluate the effectiveness of Fit-4-Work with regard to mental health, return-to-work, social participation, and costs and benefits from societal perspective as well the particular position of different services. The study is a pragmatic randomised controlled trial (RCT) with two arms: intervention (500 persons) and control group (500 persons). Persons in the intervention group will receive a structured F4W intervention for up to 2 years, whereas the persons in the control group will receive the usual reintegration activities and health care when sought during the complete study duration. The target population consists of long-term unemployed subjects (social security payments through WIJ, WWB, WIA, or WAJONG), often in a low socio-economic position and belonging to ethnic groups, such as Surinamese & Antilleans, Moroccans, and Turks.

 

The F4W intervention consists of an intersectoral integrated approach aimed at improving mental health and addressing barriers in social participation and labour force participation. The intersectoral approach is assured by a multidisciplinary team consisting of a psychologist, a nurse (wijkverpleegkundige), a social worker, a labour market expert, and a social services officer. In a structured intake mental health problems, as well co-existing social or physical problems are identified. The structured intake will guide the decision how to tailor mental health interventions and re-integration programmes to the specific needs of the unemployed person. The tailored interventions will consist of mental health interventions (offered by mental health care organisations) and labour market interventions, but may be extended with health behavioural interventions (offered through municipal health organisations), and social interventions. The purpose of the new intersectoral intervention is to bring about an acceleration in the re-integration process.

 

In order to achieve an acceptable response in this study population, it only will be feasible to collect the necessary information by means of a structured interview. In addition, this interview must tailor its questions to the level of understanding of the prospective participant. At baseline among all subjects short interviews will be administered of approximately 30 minutes. A research assistant will be present during specific days at the four employment service departments that enrol potential participants. Given the size of the study population and the interview efforts, data collection by interview will be limited to baseline, 12 months, and 24 months follow-up. During the interviews information will be collected on (1) previous work experience, educational status, (2) age, marital status, children, (3) social problems, (4) mental health problems, (5) physical health problems, (6) motivation and attitude towards work. (7) self-esteem and general resilience, (8) general health and medical consumption, and (9) social participation.

 

The primary outcome measures are mental health, work resumption in paid employment or supported employment (sheltered jobs), and social participation. Secondary outcome measures are self-esteem, resilience, social problems, physical health, and medical consumption. The evaluation of the intervention will consist of a formative evaluation (are the goals of the intervention achieved), an effect evaluation (what is the effectiveness and the cost-effectiveness), and a summative evaluation (which elements in the intervention most likely contribute to its effectiveness).

 

We assume enrolment of 500 subjects in intervention and in reference group. With an initial participation of 70% and loss-to-follow-up of 30%, 245 subjects will complete the study in each group. Thus, we are able to detect a difference of at least 12% in the primary outcome measure (40% work resumption versus 29% in control group). For continuous outcome measures, such as mental health, an effect size of 0.25 can be demonstrated.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website