Projectomschrijving

Fit4Work: succesvolle re-integratie met positief effect op geluk

Vraagstuk

Voor mensen met psychische problemen, zoals een depressie of een persoonlijkheidsstoornis, is het vaak moeilijk in het dagelijks leven te functioneren. Ze verliezen hun baan en raken langdurig werkloos. In de re-integratiemethodiek Fit4Work werken verschillende professionals samen aan het oplossen of hanteerbaar maken van psychische en psychosociale problemen én de toeleiding naar regulier werk. Hoe pakt dit uit?

Onderzoek

In een gerandomiseerd onderzoek in de vier grote steden kregen 596 cliënten de Fit4Work-interventie en ontvingen 615 cliënten een standaard aanpak. Hun resultaten werden met elkaar vergeleken.

Uitkomst

Fit4Work heeft een positieve invloed op de kans te starten met betaald werk. Bovendien verbetert de mentale en fysieke gezondheid méér bij cliënten die starten met betaald werk. Dit werk heeft daarnaast een positieve invloed op de zelfwaardering, ervaren controle over gebeurtenissen en de mate van geluk. De netto-effectiviteit van Fit4Work na twee jaar is 5,2%.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website