Projectomschrijving

Facilitating effective prevention of child internalizing and externalizing problems in the Netherlands: Long-term effects and costs evaluation of two school-based preventive intervention trials

Taakspel en PAD programma’s om psychische en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen. De programma’s worden op school, klassikaal uitgevoerd. Dit project onderzoekt de langetermijneffecten van Taakspel en PAD. Kunnen de programma’s gedrags- en emotionele problemen voorkomen en welke invloed hebben ze op schoolprestaties en gezondheidszorgconsumptie?
Taakspel wordt uitgevoerd door leraren. Het programma geeft hen praktische handvatten om een veilig en sociaal klassenklimaat te creëren. Dat kan gedragsproblemen voorkomen. In het Taakspelproject worden 750 kinderen jaarlijks gevolgd vanaf groep 3 tot en met 8. Taakspel was geïmplementeerd in de groepen 3 en 4.
PAD leert kinderen emoties te herkennen en benoemen. Ook traint het kinderen in sociale vaardigheden. In het PAD project worden ongeveer 750 kinderen gevolgd vanaf de kleuterschool tot en met groep 8. PAD wordt uitgevoerd in de eerste jaren van de basisschool.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website