Projectomschrijving

Veel jongeren in het voortgezet onderwijs hebben last van psychische problemen, zoals depressie en agressief gedrag. Het lesprogramma Levensvaardigheden wil jongeren van 12 tot 17 jaar helpen bij deze problemen. Het lesprogramma stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden, vermindert gevoelens van spanning in moeilijke situaties en leert de jongeren positief te denken. TNO, de Haagse Hogeschool en het NIGZ onderzochten het lesprogramma op de korte en lange termijn. De vaardigheden van jongeren die Levensvaardigheden hebben gevolgd werden vergeleken met die van jongeren die het lesprogramma niet hebben gevolgd. Bij VMBO leerlingen zijn positieve effecten gevonden op psychosociaal functioneren, pesten, depressieve gevoelens, suïcidale gedachten, het geloof in eigen effectiviteit en sociale vaardigheden. Aanbevolen wordt om beter aan te sluiten bij wat er op school leeft en om voor HAVO/VWO leerlingen een meer op de behoeften van deze doelgroep afgestemd lesprogramma samen te stellen. In een aansluiteind implementatieproject wordt het lesprogramma aangepast naar een zogenaamde ‘modulaire aanpak’. Deze sluit beter aan bij de behoeften en mogelijkheden van docenten en leerlingen. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website