Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door toepassing van anti-retrovirale middelen aan een HIV geïnfecteerde moeder en de pasgeborene eventueel in combinatie met een keizersnede en het onthouden van borstvoeding kan de verticale transmissiekans van HIV zeer sterk worden teruggebracht (van rond de 15-40% tot 1-2%). Aangezien het kennen van een eventuele positieve HIV status ook in het belang van de vrouw zelf is, heeft de Gezondheidsraad onlangs geadviseerd bij alle zwangeren te vragen naar risicofactoren voor HIV en indien deze aanwezig zijn een HIV-test aan te bieden. In steden met een relatief hoge HIV-prevalentie beveelt de Raad aan algemene screening te vergelijken met de risicogroep benadering. Een onlangs uitgevoerde kosten-batenanalyse heeft laten zien dat voor Amsterdam HIV-screening van alle zwangeren een gunstige kosteneffectiviteit heeft.

Hier wordt voorgesteld te onderzoeken hoeveel meer HIV-positieve zwangeren in Amsterdam gevonden kunnen worden door universele HIV-screening t.o.v. gerichte screening en wat dit betekent voor de kosteneffectiviteitanalyse. Voorts zal worden nagegaan wat de psychosociale en maatschappelijke gevolgen zijn voor HIV-positieve vrouwen die via dit programma worden opgespoord. De via dit onderzoek verkregen gegevens kunnen gebruikt worden voor besluitvorming over implementatie van vergelijkbare screeningsprogramma’s in andere stedelijke gebieden in Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website