Projectomschrijving

Kinderen van ouders die verslaafd zijn of psychische problemen hebben, zijn extra kwetsbaar. Voor die kinderen is 'Piep zei de muis' ontwikkeld, een kinderclub van 15 bijeenkomsten. Piep zei de muis wil beschermende factoren versterken en zo voorkomen dat deze kinderen zelf problemen krijgen. De kinderen werken op speelse wijze aan bijvoorbeeld het uiten van emoties en het vergroten van sociale vaardigheden. De ouders volgen 4 of 5 bijeenkomsten waarin de opvoeding ter sprake komt. Een gezinsbegeleider is beschikbaar voor persoonlijk contact.

In dit project wordt onderzocht welke effecten Piep zei de muis heeft op het functioneren van het kind en het gezin. Ouders en leerkrachten van kinderen in 12 groepen hebben driemaal een vragenlijst ingevuld. Uitvoerders, ouders en kinderen blijken tevreden te zijn met de interventie. De metingen laten gemiddeld een lichte verbetering zien. Maar er zijn ook verschillen die nader onderzocht moeten worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website