Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Europese gerandomiseerde studie naar de waarde van vroege opsporing van prostaatkanker heeft als hoofddoel het aantonen of het uitsluiten van een klinisch relevant effect van vroege opsporing op de sterfte aan prostaatkanker. Aan deze studie nemen in acht Europese landen meer dan 250.000 mannen deel die gerandomiseerd zijn tussen vroege opsporing (screening) en een controlearm. Nederland levert hieraan een belangrijke contributie met een totaal aantal van 42.376 deelnemers die door randomisatie zijn verdeeld tussen screening en controle. De leeftijd van de participanten in de Rotterdamse studie is 55-74 jaar. Het screeninginterval is 4 jaar. De studie begon op 1 juni 1994. Deze rapportage slaat dus op het 8ste tot 11de studiejaar en is de eindrapportage voor het lopende ZonMW project.

 

Het einddoel van de studie, het aantonen of uitsluiten van een effect van screening op de prostaatkankersterfte kan alleen worden bereikt in Europese samenwerking. De studie zal volgens powerberekening, die eerder onderwerp was van rapportage, in 2008 een power van meer dan 80% hebben om een verschil van 25% in prostaatkankersterfte tussen de screening- en controlearm aan te tonen. Indien een groter verschil zichtbaar zou worden bestaat de mogelijkheid dat de studie eerder wordt afgerond.

 

Bij rapportage naar het datacenter van de ERSPC in november 2006 ten behoeve van de tweede interim analyse werden 401 geverifieerde prostaatkanker sterfgevallen geconstateerd tot 31.12.2004. Het advies dat uit deze tweede interim analyse naar voren komt zal in januari 2007 bekend zijn. De studiegroep verwacht het advies de studie voort te zetten. Het is weinig waarschijnlijk dat bij het eind van het jaar 2004 een significant verschil is bereikt. Verrassingen blijven natuurlijk mogelijk. Bij het bereiken van een significant verschil zal het internationale Data Monitoring Committee de vooraf opgestelde flagging en stopping rules toepassen.

 

ERSPC Rotterdam levert een zeer belangrijke bijdrage aan de Europese studie. Gezien de randomisatie na informed consent bestaat toestemming van alle deelnemers in de controlegroep voor het verkrijgen van hun medische gegevens. Hierdoor heeft Rotterdam de mogelijkheid tot evaluatie van opportunistische screening in de controlegroep. De resultaten zullen mede worden gebruikt voor de inschatting van het effect van opportunistische screening in de studie als geheel. – De verwachting is dat ERSPC Europa binnen de komende 4 jaar zal zijn afgerond en dat de noodzakelijke power voor het tonen of verwerpen van een verschil in prostaatkankersterfte tussen screening en controle van 25% zal zijn bereikt. Helaas treedt ook in Nederland een vertraging van een jaar op door de noodzaak bestanden te koppelen aan de kankerregistratie van het IKR. Net als andere kankerregistraties loopt deze gemiddeld een jaar achter.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Als meest belangrijk tussenresultaat kan worden vermeld dat de voortgang van de Rotterdamse studie en de afronding van het opsporingsproces voorspoedig en overeenkomstig zeer hoge kwaliteitseisen verloopt. . De modelmatige benadering van het screeningproces heeft geleid tot een tweetal belangrijke publicaties betreffende leadtime, overdiagnose en biologische progressie van het prostaatcarcinoom. Met de in Rotterdam toegepaste screening tests en een 4 jaar interval wordt bij mannen tussen 55 en 74 jaar oud een leadtime van 10.3 jaar en in 54% van de gevallen overdiagnose veroorzaakt. Beide parameters zijn sterk afhankelijk van leeftijd en de test procedures. Overdiagnose neemt toe, leadtime neemt af met het ouder worden. Evaluatie van gegevens uit de klinische en pathologie database toont dat dedifferentiatie met de tijd toeneemt.

 

Belangrijke vooruitgang is geboekt wat betreft de optimalisering van opsporingstests voor prostaatkanker. Naast het prostaat-specifieke antigeen (PSA) die bij eerste en vervolg opsporingsonderzoekingen zeer verschillende testkarakteristieken heeft werd leeftijd, een hypo-echogene leasie bij transrectale ultrasonografie (TRUS) en een positieve familieanamnese als bepalende factoren voor een positieve biopsie uitkomst geïdentificeerd. Het vooraf gescreend zijn en met name het vooraf hebben ondergaan van een prostaatpunctie als mede een hoog prostaatvolume zijn belangrijke negatieve voorspellers. Hieruit ontwikkelde algoritmen zullen de PSA als indicator voor een prostaatpunctie gedeeltelijk moeten vervangen ten einde grote aantallen van onnodige screens/biopsieën van de prostaat te voorkomen. Onderzoek naar “minimaal” of “indolent” prostaatkanker dat bij vroege opsporing wordt ontdekt werd reeds beschreven in het derde voortgangsverslag. Dit onderzoek werd sterk uitgebreid in het vierde jaar. Het onderzoek heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een nomogram voor de detectie van indolent prostaatkanker. Voorlopige inschatting wijst erop dat in de toekomst bij 30% van alle bij vroege opsporing gevonden prostaatkanker het advies “actieve observatie” kan worden gegeven.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) has the main goal of establishing or disproving an effect of screening on prostate cancer (PC) mortality. Rotterdam contributes a cohort of 42,377 men, age 55-74 to the European study which aims at the randomisation of more than 200,000 men between screening/active treatment and a control group. The present proposal relates to the years 9-12 of the Rotterdam section of ERSPC. It entails: a) evaluation at different levels: - monitoring of the trial progress; - evaluation of intermediate outcome measures (prognostic factors, interval cancers, contamination); - evaluation of public health effects; cost-effectiveness, - yearly evaluation of the endpoint of prostate cancer mortality; b) evaluation is based on the continued collection of follow-up data and on linkage with the cancer registry, CBS, PSA labs, PALGA and other databases of about 1,600 prostate cancer cases in the screening and control arm; c) the conclusion of the second round of screening (by 30.6.2004); d) evaluation and further improvement of the screening procedure in particular in the PSA range 2-4 ng/ml (WBO approved). The final evaluation will take place in 2008/2009 or earlier if a confirmed statistical significance is shown. ERSPC is monitored by an international Data Monitoring Committee (DMC). ERSPC Rotterdam is presently and has been supported by grants of Prevention Fund/ZON and KWF (EUR-94-869, EUR 98-1657, Preventiefonds 0028-22820)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website