Projectomschrijving

Gezondheidsverschilen tussen arm en rijk, en tussen hoger en lager opgeleiden komen in alle landen voor. Ook in Europa. Dit project onderzoekt in hoeverre het mogelijk is sociaal-economische gezondheidsverschillen in Nederland en andere Europese landen terug te dringen. Daarvoor moet eerst vastgesteld worden welke (risico)factoren bijdragen aan gezondheidsverschillen. Als die factoren bekend zijn kan er specifiek beleid of gerichte interventies worden ingezet om de verschillen te verkleinen. De nadruk ligt in dit onderzoek op bekende risicofactoren als roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik. Die risicofactoren worden gecombineerd met sociaal-economische factoren: hoeveel kleiner zouden de gezondheidsverschillen worden, als mensen met een lager inkomen of een lagere opleiding minder zouden roken, bijvoorbeeld even weinig als in Zweden?

De gegevens worden verzameld in een groot aantal Europese landen, waaronder Nederland. Ook worden er epidemiologische berekeningen uitgevoerd (kortweg: berekeningen over de verspreiding van ziekten).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website