Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het E&E implementatieproject bestaat uit:

1. Handboek en AV-instructiemateriaal. Doel van het materiaal is om een actueel overzicht te geven van de resultaten van onderzoek naar en praktijkervaringen met bestaande E&E-projecten, en om deze resultaten te vertalen in concrete richtlijnen voor de E&E-praktijk, gericht op zowel de methodische aspecten van de E&E-strategie, als op de voor de E&E-praktijk kenmerkende samenwerkingsprocessen.

2. E&E Evenement. Het doel van dit evenement is om voorlichters, beleidsmakers, onderzoekers, en creatieve professionals ervaringen te laten uitwisselen over ontwikkelingen in het veld, om samenwerkingsverbanden te vormen voor de ontwikkeling van theorie, onderzoek en praktijk, om de voetangels en klemmen van de E&E-strategie en -samenwerking aan den lijve te ervaren, en om deze ervaringen te gebruiken voor het stimuleren van een bottom-up benadering van E&E-implementatie. Het evenement zal bestaan uit een combinatie van plenaire ontmoetingen en meerdaagse, praktijkgerichte workshops op locatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website