Projectomschrijving

Psyfit.nl: proactief aanbieden vergroot het onlne bereik

Vraagstuk

Psyfit.nl is een effectief online zelfhulpprogramma om de mentale fitheid te vergroten. Psyfit.nl kent zes modules, die weer bestaan uit vier afzonderlijke, wekelijkse lessen. Om het bereik en het eerste gebruik te vergroten, werd Psyfit gekoppeld aan de Gezondheidsenquête voor volwassenen en ouderen van GGD’en en actief aangeboden aan online deelnemers hieraan. Werkte deze strategie?

Onderzoek

Van de 61.559 online deelnemers aan de Gezondheidsenquête toonden er 16.859 interesse in de interventie, waarvan uiteindelijk 4.378 deelnemers gebruik maakten van Psyfit.nl.

Uitkomst

1.009 Psyfit-gebruikers zijn gestart met een van de modules en 96 gebruikers (9,5%) hebben deze afgerond. Zowel gebruikers als intermediairs waren zeer positief over de proactieve wijze van aanbieden. Op basis van deze positieve evaluatie kunnen stappen worden gezet richting toekomstige, grootschalige implementatie van deze strategie. Nu bereikt online zelfhulp bij depressie slecht 1.5% van de populatie die risico loopt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website