Projectomschrijving

De toename van overgewicht en obesitas bij de jeugd is alarmerend. Overgewicht is vaak het gevolg van teveel eten en te weinig bewegen. Veel interventies voor het verminderen van overgewicht richten zich op gezonder eten en/of meer bewegen. Maar wat bepaalt of deze interventies werken? Dat wordt onderzocht door VU medisch centrum. De onderzoekers analyseren hoe interventies werken, voor wie en onder welke omstandigheden. Literatuurstudies wijzen uit dat vooral eigen effectiviteit, doelen en zelfregulatie de fysieke activiteit verbeteren. Ook blijkt voorlopig dat interventies beter werken bij meisjes dan bij jongens. Daarnaast hebben de onderzoekers nieuwe gegevens verzameld bij bijna 1000 11-jarigen. Lengte en gewicht zijn gemeten en de kinderen hebben een vragenlijst ingevuld over onder meer bewegen, frisdrankgebruik en de sociale omgeving. Daarnaast wordt de schoolomgeving in kaart gebracht.

Met de gegevens kunnen bestaande en toekomstige interventies worden verbeterd. Het onderzoek is een onderdeel is van het Europese ENERGY project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website