Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor achtergronden en opzet van de studie verwijzen we graag naar het voortgangsverslag van 17-02-2008 (zie bijlage).

 

Kort samengevat is de TIResiAS studie ontworpen om het effect van een tijdelijke anti-hypertensieve behandeling van 1 jaar met een angiotensine converterend enzym (ACE)-remmer op de langetermijn bloeddrukregulatie en linkerventrikelmassa te onderzoeken in jonge prehypertensieve individuen. Het onderzoek is opgezet als een multi-centrische gerandomiseerde placebo gecontroleerde trial waarin 300 prehypertensieve personen (gemiddelde bloeddruk 130-139/85-89 mmHg) geïncludeerd moeten worden om een verschil in systolische bloeddruk van 3 mmHg aan te tonen middels 24 uurs ambulante bloeddrukmeting (primaire eindpunt) 2 jaar na het staken van de medicatie. Het belangrijkste secundaire eindpunt betreft verschillen in linkerventrikel-massa tussen de interventie en de placebogroep.

 

Zoals bekend loopt de recrutering van deelnemers aan de studie sterk achter bij de planning. Waarom is deze inclusie zo problematisch gebleken? Als meest belangrijke reden zien wij toch de diep ingeslepen opvatting van de Nederlandse huisartsen over laag- en hoogrisico benadering bij het cardiovasculair risicomanagement. Hierdoor is het ter discussie stellen van onze doelgroep in het TIResiAS project, met immers een uiterst laag korte termijn risico bij een marginaal verhoogde bloeddruk, zo onvruchtbaar gebleven.

 

Op 01.04.2007 is de TIResiAS studie gestart. Tot op dit moment zijn er 18 mensen (7 vrouwen) gerandomiseerd in de studie. Alle personen zijn via het AMC geincludeerd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zoals bekend loopt de rekrutering van deelnemers aan de studie sterk achter bij de planning. Waarom is deze inclusie zo problematisch gebleken? Als meest belangrijke reden zien wij toch de diep ingeslepen opvatting van de Nederlandse huisartsen over laag- en hoogrisico benadering bij het cardiovasculair risicomanagement. Anders dan in Duitsland en Amerika, waar soortgelijke studies zijn gehouden is hierdoor het ter discussie stellen van onze doelgroep in het TIResiAS project, met immers een uiterst laag korte termijn risico bij een marginaal verhoogde bloeddruk, zo onvruchtbaar gebleven.

 

Op 01.04.2007 is de TIResiAS studie gestart. Voor inclusie van 300 proefpersonen met prehypertensie (gemiddelde bloeddruk 130-139/85-89 mmHg) zijn een 100-tal huisartsen en bedrijfsartsen benaderd (zowel individueel als verbonden aan een academisch centrum) en zijn afspraken gemaakt met een centrum voor vroegdiagnostiek (NIPED) en de Amsterdamse trombosedienst en artsenlaboratorium (ATAL). In totaal hebben 5 academische centra toegezegd mee te doen. Het aantal te includeren personen zou neerkomen op 50 personen per centrum. Om de rekrutering te vergemakkelijken is geprobeerd aanvullende financiering te verkrijgen voor een praktijkondersteuner, dit is echter niet gelukt.

 

Van een 100-tal huisartsen en bedrijfsartsen verbonden aan het AMC en het VUMC waren een 30-tal huisartsen bereid kandidaten voor de studie te werven, dit heeft uiteindelijk geleid tot een 10-tal verwijzingen, waarvan 3 personen uiteindelijk geincludeerd konden worden.

In samenwerking met een huisarts hebben we 1000 patienten tussen 18-40 jaar uitgenodigd voor een bloeddrukmeting. 250 personen hebben de bloeddruk laten meten, ongeveer 100 bleken (pre)hypertensief. Ongeveer 40 personen zijn gescreend in het kader van de studie, waarvan ongeveer 12 mensen gerandomiseerd zijn. Deze strategie bleek succesvol, echter zeer tijdsintensief en we hebben ook nog geen nieuwe huisartsen bereid gevonden een soortgelijke actie te ondernemen.

Naast de strategie om via huisartsen aan deelnemers voor de studie te komen, is er een project gestart om op zoek te gaan naar studenten met prehypertensie. Er zijn ongeveer 600-700 studenten gescreend waarvan ongeveer 40 prehypertensie bleken te hebben. Geen van deze prehypertensieve studenten bleek echter bereid aan de studie deel te nemen. Onze samenwerking met een centrum voor vroegdiagnostiek (NIPED) heeft tot nu toe voor 5 verwijzingen gezorgd, alleen konden deze individuen wegens normale bloeddrukwaarden tijdens screening niet geincludeerd worden.

Naast samenwerking met academische ziekenhuis in het land, hebben we in de regio bij internisten presentaties gegeven over de TIResiAS, ondanks aanvankelijk enthousiasme om mee te werken met de studie, leverde dit geen kandidaten voor de studie op.

Hoewel 3 academische centra toestemming van de lokale medisch ethische commissie om de studie te doen, en er in twee centra ook medicatie voor de studie aanwezig is, heeft dit nog niet geleid tot het daadwerkelijk includeren van personen.

 

Tot op dit moment zijn er 18 mensen (7 vrouwen) gerandomiseerd in de studie. Alle personen zijn via het AMC geincludeerd. Voor zowel studie dokters als studie deelnemers is het (volgen van) het behandelprotocol duidelijk.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hypertension is an important health problem because of its high prevalence and the consequence in terms of morbidity, mortality and health related costs. Periodic screening of blood pressure and, in most cases lifelong, treatment of hypertension prevents hypertension related morbidity and mortality such as stroke, dementia, myocardial infarction, congestive heart failure and renal failure. A recent study from the Framingham cohort has shown that persons with high normal blood pressure, also known as prehypertension, are at increased risk for cardiovascular complications, also after correction for standard cardiovascular risk factors. Moreover, prehypertensive persons have a 10% annual risk to progress to hypertension. Preventing or substantially delaying hypertension in these high risk patients by an early and temporary intervention is an interesting and probably cost-effective target for therapy.

Recent studies in spontaneous hypertensive rats (SHR) have shown that it is possible to postpone the development of hypertension and hypertensive organ damage by early and temporary anti-hypertensive treatment with a renin-angiotensin system (RAS) blocker if started early in life. Whether this strategy is effective in humans is unknown. Increased intra-vascular resistance precedes the development of hypertension in humans and animals. The mode of action by which ACE inhibitors may prevent hypertension later in life may be caused by: 1. decreasing intra-renal resistance by inducing apoptosis of pericytes with subsequent increment of blood flow in the vasa recta of the kidney and 2. affecting renal medullar hemodynamics resulting in resetting the pressure-natriuresis curve. In a randomized, placebo-controlled trial we aim to demonstrate that brief temporary treatment with ACE inhibitors (for one year) compared to placebo is effective in reducing blood pressure levels at three years. We will examine whether this intervention leads to a reduction in hypertensive organ damage by measuring left ventricular mass, intima-media thickness of the carotid artery, and microalbuminuria. In additional analyses, we will try to identify subjects in whom the treatment effect was more pronounced through assessment of polymorphisms in the RAS and sodium chloride-channels known to be associated with hypertension.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website