Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

FRESH is een experimentele studie, waarin onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid om met behoud van comfort de ventilatie van klaslokalen in het basisonderwijs in de winter te verbeteren. Hiervoor is een speciaal ventilatieapparaat ontwikkeld. Tegelijkertijd is gekeken of deze verbetering van het binnenmilieu een effect heeft op de luchtweggezondheid en de leerprestaties van de leerlingen.

Het onderzoek is gedaan in groep 7 van 18 basisscholen in de regio’s van Groningen en Zwolle. Op 12 scholen is er met de experimentele mechanische ventilatie-opstelling op grote mate geventileerd. In de overige zes scholen is de normale manier van ventilatie gehandhaafd. In totaal is er op elke school drie weken lang onderzoek gedaan. Aan het eind van elke week hebben de kinderen meegedaan aan de testen. ’s Morgens werd er een leertoets gedaan, met taken op het gebied van spelling, rekenen en lezen. ’s Middags deden de kinderen blaastesten voor het meten van de longfunctie.

De dataverzameling van het onderzoek heeft plaats gehad in de stookseizoenen van het schooljaar 2010-2011 en het schooljaar 2011-2012.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor het FRESH onderzoek zijn 469 leerlingen (van 18 scholen) uitgenodigd om deel te nemen, uiteindelijk hebben 435 leerlingen meegedaan (positieve respons 93%). In de scholen was de CO2 concentratie in de eerste week (baseline) gemiddeld 1335 ppm. In de scholen waarin vervolgens de ventilatie werd overgenomen met behulp van onze ventilatieapparatuur, werd de CO2 concentratie gemiddeld 490 ppm lager dan hij eerst was. Hieruit blijkt dus dat door actieve ventilatie (met behulp van een mechanisch systeem) het binnenmilieu van klaslokalen in het stookseizoen aanzienlijk kan verbeteren.

Bij de start van het onderzoek waren er geen verschillen in de longgezondheid tussen kinderen op controlescholen en kinderen op interventiescholen. Na het uitvoeren van de interventie en het verbeteren van de hoeveelheid frisse lucht in de klas, blijkt dat er geen verandering van de longgezondheid is bij deze kinderen. Ook de leertoetsen laten geen verschil zien tussen de kinderen in de experimentele scholen de kinderen in de controlescholen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

FRESH is de werknaam van het onderzoek ‘Effects of a ventilation intervention in classrooms upon cognitive performance and respiratory health of primary school pupils’. In dit onderzoek wordt gekeken naar de effecten van ventilatie op de gezondheid van de luchtwegen, en op de leerprestaties van leerlingen in het basisonderwijs.

Om dit te onderzoeken wordt er in 12 lokalen van groep 7 een installatie voor mechanische ventilatie geplaats. Hiermee kunnen we de ventilatie van het klaslokaal volledig beheersen. Zes andere groepen 7 doen mee als controlegroep aan het onderzoek.

Om de effecten van ventilatie te meten doen de leerlingen een aantal taken (rekenen, spelling, lezen) en twee verschillende blaastests.

Het FRESH project is gestart in 2009 en loopt tot medio 2013.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Over het algemeen stond 2011 in het teken van dataverzamelen. In totaal zijn in de eerste helft van 2011 8 scholen geincludeerd in het onderzoek. En in de hefst van 2011 hebben nog eens 3 scholen meegedaan aan het FRESH onderzoek. De respons blijft onverminderd hoor: >90%. In totaal hebben aan het eind van 2011 zo’n 350 leerlingen meegedaan aan het onderzoek.

In juni van 2011 heeft de promovenda op het congres ‘Indoor Air’ een prensentatie gehouden. De opzet van het onderzoek is goed ontvangen door mede-wetenschappers.

Tussen de twee rondes dataverzamelen door is er vooral gewerkt aan de administratie van de onderzoeksgegevens: het nakijken van de toetsen die de leerlingen maken en het inkloppen van de vragenlijsten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In schools children have a high exposure to CO2, odour and other bio-effluents emanating from classmates, and to particulate matter dispersed from classmates and their clothes, and resuspended from floors. This exposure may influence the cognitive function and respiratory health of children. The available evidence is not sufficient to infer a dose response relationship between ventilation levels and parameters of cognition and health. This hampers the introduction of health-based ventilation guidelines. The aim of the proposed study is to collect data on the optimal ventilation level of classrooms.

To assess the impact of ventilation a study of a new intervention is proposed. Current ventilation systems in Dutch schools are usually not capable of achieving sufficient outdoor air exchanges during the heating season. This study will test the hypothesis that clean air improves cognitive and respiratory performance. The proposed intervention is to install high flow-rate mechanical ventilation systems in 7th-grade classrooms of 12 representative primary schools. For the benefit of the study, the system has a recirculation mode which can be used in a double blind fashion to compare results to its outdoor-air supply mode.

After baseline measurements, cognitive and respiratory tests will be performed in a cross-over design of recirculation vs. ample outdoor air supply. The data will be analyzed longitudinally: each pupil is his or her own control. Known potential confounders will be controlled for. The proposed study will provide information about the effects of different levels of ventilation on cognitive and respiratory performance. The results and recommendations will be disseminated amongst relevant authorities and professionals. The information can be used to set standards for ventilation in schools. The results may favour the design of healthier school buildings including their ventilation systems, and may optimize their use.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website