Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnenkort zal worden gestart met de grootschalige implementatie van gratis vaccinatie tegen

hepatitis B-infectie voor homoseksuele mannen, heteroseksuele mannen en vrouwen met

wisselende seksuele contacten en druggebruikers. Om dit vaccinatieproject tot een succes te maken

dienen grote aantallen personen uit risicogroepen bereikt te worden. Een belangrijke vraag in dit

verband is hoe dit het beste bewerkstelligd kan worden, met name voor homomannen. Recent door

ons uitgevoerd onderzoek heeft relevante inzichten hieromtrent opgeleverd en de bedoeling van het

huidige project is om deze reeds verkregen inzichten te vertalen naar effectieve

gedragsbevorderingsstrategieen, en hiermee bij te dragen aan het succes van het gratis hepatitis B

vaccinatieprogramma voor risicogroepen. Het onderzoek beoogt specifiek te achterhalen in hoeverre

vaccinatie tegen HBV-infectie gestimuleerd kan worden door 1. de aard van de voorlichting die

gegeven wordt zodanig aan te passen dat het waargenomen risico op infectie verhoogd wordt, en 2.

te bevorderen dat de intentie tot vaccinatie omgezet wordt in daadwerkelijk vaccinatiegedrag. Hierbij

richt het onderzoek zich specifiek op homomannen, de risicogroep aan wie de mogelijkheid tot

vaccinatie met name via voorlichtingsmaterialen bekend zal worden gemaakt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website