Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De hoofdvraagstelling van dit project luidt: Wat is de korte en lange termijn effectiviteit van het RSI Totaal Plan ten aanzien van het verminderen van risicofactoren, RSI klachten en verzuim ten gevolge van deze klachten, bij werknemers? Het RSI Totaal Plan is een bedrijfsgerichte aanpak die bestaat uit een aantal deelinterventies (werkplekaanpassing, training gericht op fysieke en/of psychische factoren). Deze worden gericht ingezet op basis van een RSI risicoprofiel dat wordt opgesteld met een screeningsvragenlijst. Er wordt een RCT uitgevoerd in een bedrijf waar veel beeldschermwerk uitgevoerd wordt. Werknemers worden in een interventie- en een controlegroep ingedeeld op basis van randomisatie op het niveau van afdelingen. De werknemers in de interventie- groep krijgen de interventie meteen, de controlegroep komt op een wachtlijst van 6 maanden. Zes maanden na het afnemen van de screeningsvragenlijst wordt de eerste effectmeting gehouden; na 12 maanden wordt een derde meting uitgevoerd voor de lange termijn effecten. In de controle-arm worden analyses gedaan om het vermogen van de vragenlijst te meten om werknemers met een verhoogd RSI risico op te sporen. Kosten - effectiviteits- en kosten baten analyses worden uitgevoerd met gegevens die deels van het bedrijf afkomstig zijn en deels middels vragenlijsten worden verkregen. In aanvulling daarop wordt voorgesteld de vragenlijst te valideren aan de hand van observaties, metingen met een tachograaf en interviews.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website