Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aangenomen wordt dat preventieve bouwkundige veiligheidsvoorzieningen in de woning de veiligheid en de zelfredzaamheid van ouderen vergroten. Tevens zouden zij een bijdrage leveren aan het verminderen van de zorgvraag door ouderen. Daarnaast zouden zij een positief effect hebben op de veiligheidsbeleving van de bewoners.

 

Dit onderzoek wil de effectiviteit onderzoeken van het pakket bouwkundige veiligheidsvoorzieningen dat woningen, die gebouwd en gekeurd zijn volgens de criteria van het Seniorenlabel, als standaard-kwaliteit bezitten.

 

De effectiviteit wordt vastgesteld door het aantal valongevallen in woningen met het Seniorenlabel en de veiligheidsbeleving van de bewoners te vergelijken met die van een controlegroep.

 

Daarnaast vindt er een kwalitatieve analyse plaats van de ongevalsdata, waarbij gekeken wordt naar de plaats van de ongevallen en de onderdelen van de woning die bij het ongeval betrokken waren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website