Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Groep B streptococcen ziekte bij de pasgeborene is in het merendeel der gevallen te voorkomen door preventie van kolonisatie van het kind ten tijde van de partus. Vanaf 1.1.1997 wordt, voor de duur van 1,5 jaar, via het NSCK (Nederlands Signalerings-Centrum Kindergeneeskunde) onderzocht hoe hoog de incidentie is van vroeg optredende GBS ziekte bij de pasgeborene. Na melding wordt de kinderarts benaderd met het verzoek een vragenlijst in te vullen, die met name betrekking heeft op het ziektebeloop en de aanwezigheid van de bekende risicofactoren (vroeggeboorte, lang gebroken vliezen, koorts bij de moeder en GBS dragerschap van de moeder). De Ned. Ver.voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) zal in de zomer van 1998 in samenwerking met de NVK (kinderartsen) en de NOV (verloskundigen) richtlijnen uitbrengen voor een preventief beleid, gebaseerd op aanwezigheid van risicofactoren. De signalering van GBS ziekte zal na implementatie van de richtlijnen gedurende 1,5 jaar worden voortgezet om de effectiviteit van de richtlijnen te onderzoeken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website