Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De aanvraag richt zich op het verwerven van referentie gegevens aangaande de aanwezigheid van

diabetes onder personen zónder een verhoogd risico. Dit sluit aan bij het project case-finding van

diabetes mellitus in de huisartspraktijk. Binnen dit project is een detectie- en signaleringssysteem

ontworpen, dat is ingebouwd in het Huisarts Informatie Systeem. Gedurende het spreekuur wordt bij

een verhoogd risico op diabetes een signalering aan de huisarts gegeven, los van een directe

hulpvraag van de patiënt.

Uniek in ons voorstel is dat de incidentie wordt bepaald in een subgroep met expliciet geen verhoogd

risico. De incidentie-bepaling geschiedt bovendien in praktijken waar de screeningsstudie is

uitgevoerd en niet in willekeurige praktijken.

De incidentiebepaling in een hoog risicogroep en in een patiëntengroep zonder verhoogd risico in

precies dezelfde praktijken leidt als het ware tot standaardisatie voor de huisartsgebonden variabele

'aandacht voor opsporing'.

Afweging van voor- en nadelen van screening is complex. Aan een inzichtelijke beoordeling - waarbij

aspecten als de wenselijkheid van invoering, bijstelling, validering, bruikbaarheid, toepasbaarheid van

een screeningsmethode gesitueerd binnen de setting van de nederlandse huisartspraktijk

nauwgezet worden gewogen - kan zo worden bijgedragen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website