Resultaten

Artikel
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: The value of the participatory network mapping tool to facilitate and evaluate coordinated action in health promotion networks: two Dutch case studies.
Auteur(s): Wijenberg E, Wagemakers A, Herens M, Hartog F den, Koelen M.
Tijdschrift: Global Health Promotion
Start- en eindpagina: 32 - 40
Publicatiedatum: 15-01-2018
DOI: 10.1177/1757975917716923

Titel: Strengthening sense of coherence: Evidence from a physical activity intervention targeting vulnerable adults.
Auteur(s): Thompson K, Herens M, Ophem J van, Wagemakers A
Tijdschrift: Preventive Medicine
Start- en eindpagina: 1 - 24
Publicatiedatum: 17-09-2021
DOI: 10.1016/j.pmedr.2021.101554

Titel: Contexts, Mechanisms, and Outcomes That Matter in Dutch Community-Based Physical Activity Programs Targeting Socially Vulnerable Groups
Auteur(s): Herens, M., Wagemakers, A., Vaandrager, L., van Ophem, J., Koelen, M.
Tijdschrift: Evaluation & the Health Professions
Start- en eindpagina: 1 - 38
Publicatiedatum: 19-06-2016
DOI: Doi:10.1177/0163278716652940

Titel: Health-Related Quality of Life, Self-Efficacy and Enjoyment Keep the Socially Vulnerable Physically Active in Community-Based Physical Activity Programs: A Sequential Cohort Study
Auteur(s): Herens, Marion, Bakker, Evert Jan, van Ophem, Johan, Wagemakers, Annemarie, Koelen, Maria
Tijdschrift: SpringerPlus
Start- en eindpagina: 527 - 540
Publicatiedatum: 24-02-2016
DOI: doi:10.1371/journal.pone.0150025

Titel: Exploring participant appreciation of group-based principles for action in community-based physical activity programs for socially vulnerable groups in the Netherlands.
Auteur(s): Herens M, Wagemakers A, Vaandrager L, Koelen MA.
Tijdschrift: BMC Public Health
Start- en eindpagina: 1173 - 1188
Publicatiedatum: 01-09-2015
DOI: DOI 10.1186/s12889-015-2515-6

Titel: Predictors of willingness to pay for physical activity of socially vulnerable groups in community-based programs.
Auteur(s): Herens, M, Ophem J van, Wagemakers A, Koelen MA.
Tijdschrift: SpringerPlus
Start- en eindpagina: 527 - 540
Publicatiedatum: 01-07-2015
DOI: DOI 10.1186/s40064-015-1336-5

Titel: Welke factoren zijn van invloed op duurzaam beweeggedrag bij vrouwen van niet-westerse herkomst?
Auteur(s): Herens M, Wagemakers A, Besten H den, Bernaards, C.
Tijdschrift: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Start- en eindpagina: 93 - 101
Publicatiedatum: 10-06-2015

Titel: Werkzame elementen van erkende interventies en kwaliteit van het interactieproces gaan hand in hand.
Auteur(s): Herens M, Wagemakers A, Vaandrager L.
Tijdschrift: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Start- en eindpagina: 205 - 207
Publicatiedatum: 15-07-2015

Titel: Promotieonderzoek bevestigd nog eens de kernwaarde van MBvO. Marion Herens: “Beweegleiders zijn blij met de wetenschappelijke onderbouwing”
Auteur(s): Kroes, G.
Tijdschrift: Oudfit
Start- en eindpagina: 4 - 7
Publicatiedatum: 04-12-2018

Titel: Promotieonderzoek bevestigd nog eens de kernwaarde van MBvO. Marion Herens: “Beweegleiders zijn blij met de wetenschappelijke onderbouwing”
Auteur(s): Kroes, G.
Tijdschrift: Oudfit
Start- en eindpagina: 4 - 7
Publicatiedatum: 04-12-2018

Beleids-/adviesrapport
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Kosten en baten van buurtgerichte beweegprogramma’s, gezien vanuit de beleidsperspectieven sport, welzijn en gezondheidsbevordering.

Titel: Validiteit vragenlijst effectonderzoek Communities in Beweging: Een goed alternatief ontbreekt.

Titel: Reden van uitval bij Communities in Beweging.

Titel: QALYs and Community-Based HEPA Programs: A reflection on the use of the QALY in the light of a new definition of health.

Titel: Bewegende communities bieden kansen, voor iedereen’.

Titel: Verslag van de informatiesessie over het 4 jarig onderzoekstraject naar (kosten)effectiviteit van Communities in Beweging, 24 april 2012, Ede.

Titel: Een instrument voor het monitoren van sociale netwerken.

Titel: Communities in Beweging.

Titel: Literatuuronderzoek naar economische evaluatie.

Titel: Wat werkt voor wie in de praktijk van meer bewegen met lage ses groepen … Communities in Beweging onder de loep.

Titel: Wijkgerichte ketenaanpak brengt Beweging in ‘t Spoor; tussentijdse rapportage effectonderzoek Communities in Beweging 2012-2013.

Titel: Dynamisch Delfshaven brengt beweging in Post West & De Schans; tussentijdse rapportage effectonderzoek Communities in Beweging 2012-2013.

Titel: De Beweegtuin brengt beweging in de Leonardusbuurt; tussentijdse rapportage effectonderzoek Communities in Beweging 2012-2013.

Titel: Een onderzoek naar hoe de effecten van de CiB aanpak het beste kunnen worden gemeten vanuit een economische invalshoek.

Titel: Communities in Beweging: Onderzoek naar een geschikte methode om de effecten van Communities in Beweging op groepsniveau inzichtelijk te maken.

Presentatie
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Factors for physical activity maintenance in socially disadvantaged groups in the Netherlands.
Auteur(s): Herens M, Wagemakers A, Vaandrager L, Van Ophem J, Koelen MA.
Publicatiedatum: 01-08-2016

Titel: Dutch CPHEPA programs: Contexts, mechanisms and outcomes that matter.
Auteur(s): Herens M, Wagemakers A, Vaandrager L, Van Ophem J, Koelen MA.
Publicatiedatum: 28-09-2016

Titel: Participant views on principles for action in Dutch community-based physical activity programs.
Auteur(s): Herens M, Wagemakers A, Vaandrager L, Koelen MA.
Publicatiedatum: 22-10-2015

Titel: Health-related quality of life, self-efficacy and enjoyment keep the socially vulnerable physically active.
Auteur(s): Herens M, Bakker EJ, Ophem J van, Wagemakers A, Vaandrager L, Koelen M.
Publicatiedatum: 07-10-2015

Titel: Wat willen mensen in buurtgerichte beweegprogramma’s betalen voor sport en bewegen? Resultaten van een ‘willingness to pay’ studie.
Auteur(s): Ophem JAC van, Herens M, Wagemakers A, Koelen MA.
Publicatiedatum: 09-04-2015

Titel: Tackling Physical Activity Inequalities: the promise of community based health enhancing physical activity programs.
Auteur(s): Wagemakers A, Herens M.
Publicatiedatum: 24-08-2016

Titel: Dutch CPHEPA programs: contexts, mechanisms and outcomes that matter.
Auteur(s): Herens M, Wagemakers A, Vaandrager L, Van Ophem J, Koelen MA.
Publicatiedatum: 24-08-2016

Titel:
Auteur(s): Wagemakers A, Herens M, Berg M van den, Ophem J van, Koelen M.

Titel:
Auteur(s): Herens M, Wagemakers A, Besten LAA den, Bernaards CM, Koelen M, Vaandrager L, Ophem JAC van.

Titel:
Auteur(s): Herens M, Wagemakers A, Van Ophem J, Koelen M.

Titel:
Auteur(s): Schuitemaker S, Herens M, Vaandrager L, Wagemakers A.

Titel:
Auteur(s): Herens M, Wagemakers A, Vaandrager L. Koelen M.

Titel:
Auteur(s): Koelen M, Vaandrager L, Wagemakers A

Titel: Communities in Beweging Onderzoek effectiviteit en kosteneffectiviteit.

Titel: Communities in Beweging Onderzoek effectiviteit en kosteneffectiviteit.

Titel:
Auteur(s): Herens M, Wagemakers A, Vaandrager L, Ophem J van, Koelen M.

Titel:
Auteur(s): Dierx J, Boonekamp G, Herens M.

Titel:
Auteur(s): Wielinga E, Herens M.

Titel:
Auteur(s): Herens M, Wagemakers A, Vaandrager L, Ophem J van, Koelen M.

Titel:
Auteur(s): Lepoutre N, Ophem J, Herens M, Wagemakers A, Koelen M.

Titel: Buurtgerichte beweegprogramma’s: veelbelovend voor activeren van sociaal kwetsbare groepen, maar hoe zit het met evaluatie?
Auteur(s): Herens M, Wagemakers A, Van Ophem J.
Publicatiedatum: 06-04-2016

Proefschrift
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: Promoting physical activity in socially vulnerable groups. A mixed method evaluation in multiple community-based activity programs.
Auteur(s): Herens M.
Publicatiedatum: 23-06-2016

Overig
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Titel: De rol van Sense of Coherence in de relatie tussen bewegen en gezondheid.
Auteur(s): Imminkhuizen, M.
Publicatiedatum: 02-02-2015

Titel: Beweegprogramma in buurt bereikt laagopgeleiden.
Auteur(s): Janssen, A.
Publicatiedatum: 27-06-2016

Titel: Slotbijeenkomst CiB.
Auteur(s): Herens, M. Wagemakers A.
Publicatiedatum: 11-06-2015

Titel: Vragenlijst Bewegen, Sport en Gezondheid in de Buurt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website