Projectomschrijving

Is schriftelijke informatie over darmkankerscreening wel voldoende?

Vraagstuk

Mensen met een lage sociaaleconomische status zijn minder geneigd om aan darmkankerscreening deel te nemen. Darmkanker wordt bij hen vaak in een later stadium gediagnosticeerd. Is het informatiemateriaal voor het bevolkingsonderzoek toegankelijk genoeg voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden? Helpt het hen een geïnformeerde beslissing te nemen om wel of niet aan het bevolkingsonderzoek mee te doen?

Onderzoek

Naast het onderzoeken van tekstkenmerken van het informatiemateriaal, observeerden de onderzoekers hoe mensen met lage gezondheidsvaardigheden omgaan met de informatie. Konden zij deze reproduceren?

Uitkomst

Het voorlichtingsmateriaal is eenvoudig van taal, met duidelijke kopjes en beeldmateriaal. Wel is de hoeveelheid informatie groot en vindt de doelgroep het moeilijk onderscheid te maken tussen screeningstest en vervolgonderzoek. Maar ook mensen met hoge gezondheidsvaardigheden vinden het lastig goed te kiezen. De vraag is dus of adequate kennis over darmkankerscreening met alleen schriftelijke informatie haalbaar is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website