Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Obstipatie komt vaak voor, leidt tot meerdere klachten op de korte en lange termijn, tot regelmatig bezoek aan de huisarts en tot veel medicijngebruik. Regelmatige lichaamsbeweging wordt vaak genoemd als middel om obstipatie te verminderen - met de gedachte dat dit de passagetijd door de darmen versnelt - terwijl dit allerminst bewezen is. Daarom zal in dit onderzoek het effect van een 12 weken durend bewegingsprogramma gemeten worden bij 40 mannen en 40 vrouwen met obstipatie (leeftijd 50-65 jaar). Alle patiënten worden voor, tijdens en op het einde van de onderzoeksperiode en een half jaar later onderzocht op mate van obstipatie, darm-passagetijd en voedselconsumptie, en gevraagd naar kwaliteit van leven, medicijngebruik en bezoek aan huisarts of specialist. Wanneer regelmatige lichaamsbeweging tot vermindering van obstipatie leidt, biedt het een verantwoorde en goedkope mogelijkheid om de kwaliteit van leven van deze patiënten te verbeteren en hun vraag naar medische zorg te verminderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website