Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit de literatuur blijkt dat lichamelijke activiteit een positieve invloed heeft op diverse fitheidscomponenten zoals kracht, lenigheid, balans, uithoudingsvermogen en reactiesnelheid. Tevens leidt lichamelijke activiteit tot preventie van een aantal leeftijdgerelateerde chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type II, osteoporose, kanker (met name darm- en borstkanker) en kan het een positief effect hebben op de psychosociale gezondheid. Meer Bewegen voor Ouderen biedt al sinds 1980 een aantal speciaal op ouderen afgestemde georganiseerde bewegingsactiviteiten aan met als doel sociale participatie, preventie van zorg en integratie. Er is behoefte aan een effect-evaluatie van MBvO.

De vraagstelling van dit onderzoek is: "In hoeverre leidt deelname aan (nieuw te vormen) MBvO-gymnastiek groepen tot een verbetering van het lichamelijk functioneren en de toename van de kwaliteit van leven van zelfstandig wonende ouderen van 65 tot 80 jaar?".

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website