Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 1996 is door de GGD Zuidoost-Drenthe in opdracht van de drie gemeenten in Zuidoost-Drenthe een

leefstijlonderzoek onder jongeren van 12 tot 19 jaar uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek

waren aanleiding voor gemeenten en GGD om de komende jaren extra preventieactiviteiten voor de

doelgroep te ontwikkelen. Ervaringen met en resultaten van het community-based hart- en

vaatziekten preventieproject Zuidoost-Drenthe HARTstikke Goed! (referentie 2) zijn uitgangspunt

geweest voor de opzet van het in de aanvraag beschreven project.

Om de interventiemix op lokaal niveau te ontwikkelen en uit te voeren, wordt het 10-fasenmodel

gebruikt dat is ontwikkeld in het kader van Zuidoost-Drenthe HARTstikke goed!

Het project wordt op drie locaties uitgevoerd, te weten de wijken Tuindorp, Emmermeer en het dorp

Valthermond. De gebieden verschillen van elkaar voor wat betreft de urbanisatiegraad, sociale

netwerken en jongerengroepen. De interventies zijn gericht op de bevordering van de gezondheid

en worden uitgevoerd in samenwerking met jongerengroepen en lokale organisaties. Naast

activiteiten gericht op voorlichting en educatie, maken ook beleid en regelgeving, voorzieningen en

afstemming van zorg en aandacht voor de omgevingsfactoren deel uit van de interventiemix. Ten

behoeve van regionale en landelijke overdracht wordt een handboek ontwikkeld voor de uitvoering

van de community-based jeugdinterventies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website