Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Repetitive Strain Injury (RSI) vormt een groot probleem voor mensen die veel computerarbeid

verrichten. In het voorgestelde onderzoek wordt nagegaan of frequent pauzeren en het verrichten

van lichaamsoefeningen effect hebben op herstel van RSI-klachten bij 'beeldschermwerkers', waarbij

de klachten nog niet van dien aard zijn dat ze van het werk verzuimen. Een frequent pauzeschema en

relevante lichaamsoefeningen worden hierbij opgelegd via een computerprogramma. Belemmerende

en bevorderende factoren en de kosteneffectiviteit van een dergelijk computerprogramma worden in

het onderzoek tevens in kaart gebracht.

300 'beeldschermwerkers' met RSI-klachten worden gerandomiseerd over 2 experimentele en 1

controle groep. De experimentele groepen krijgen respectievelijk een frequent pauze-schema en

een frequent pauzeschema inclusief lichaamsoefeningen opgelegd

Uit de registratie van toetsaanslagen en muisbewegingen wordt afgeleid in hoeverre het

pauzeschema wordt opgevolgd. Hoe de pauzes worden ingevuld, wordt door de werknemers in

een keuzemenu aangegeven. De mate van herstel van RSI-klachten wordt gemeten met een

7-punts veranderingsschaal. Arbeidsverzuim wordt nagegaan aan de hand van bedrijfsregistraties.

Productiviteit wordt objectief vastgesteld aan de hand van de geproduceerde 'output' per

tijdseenheid. Analyses ter bepaling van effecten op de mate van herstel worden

uitgevoerd volgens het 'intention-to-treat' principe.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website