Projectomschrijving

NELSON-1: Longkankerscreening bij hoog-risicogroepen

Vraagstuk

In de NELSON-studie worden de volgende vragen gesteld:
1. Leidt screenen op longkanker met een multi-slice low-dose CT in een hoog risico groep tot een afname in longkankersterfte van 25% of meer?
2. Wat zijn de effecten op de kwaliteit van leven en het stoppen met roken?
3. Wat is de kosteneffectiviteit van longkankerscreening?

Onderzoek

Er is een hoog-risicogroep gedefinieerd op basis van een vragenlijst die werd ingevuld door personen van 50-74 jaar oud. Deelnemers in de onderzoeksgroep ontvingen in jaar 1,2 en 4 een spiraalvormige CT-scan van de longen. Zij werden vergeleken met deelnemers in de controlegroep, welke routinematige medische zorg kregen.

Uitkomst

De baselinescreening en 2e ronde duiden erop dat een screeningsregime gebaseerd op de bepaling van de volumes en de volume verdubbelingstijden van vlekjes op de longen een goed screeningsinstrument is voor hoog-risicogroepen. Andere effecten van de screening zijn met vragenlijsten uitgevraagd, zoals het effect op rookgedrag en kwaliteit van leven.

De hoofddoelstelling van de studie zal verder onderzocht worden in de NELSON-2 en NELSON-3.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website