Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Alcohol Voorlichting en Preventie (AVP), met als publieksnaam de Alcoholcampagne ‘DRANK maakt meer kapot dan je lief is’, is een onderdeel van het alcoholmatigingsbeleid van de overheid. De inzet van dit matigingsbeleid is gericht op zowel de vraag als het aanbod van alcohol. De belangrijkste instrumenten van het overheidsbeleid zijn: modernisering van de alcoholwetgeving, doelmatige hulpverlening en meer preventie en voorlichting. Het AVP vervult namens het ministerie van VWS een centrale functie in de voorlichting naar het grote publiek. De activiteiten van het AVP kunnen op de volgende manier worden onderverdeeld: objectieve informatievoorziening aan het Nederlandse publiek en intermediairen en campagnes voor specifieke doelgroepen in nauwe samenwerking met de preventie-afdelingen van de regionale instellingen voor verslavingszorg (de zogenaamde regionale steunpunten AVP).Via productie en verspreiding van voorlichtingsmaterialen, nieuwsbrieven, onderzoeksverslagen, de organisatie van themadagen, de Alcohol Infolijn, internet en persberichten vervult het AVP de functie informatievoorziening.De campagnes zijn gericht op jongeren van 15 tot 25 jaar en op volwassenen, met het accent op mannen van 35 tot en met 55 jaar. Uit onderzoek blijkt dat deze groepen de hoogste alcoholconsumptie hebben en daarmee het meeste risico lopen op alcoholgerelateerde problemen. Voor jongeren worden de zomercampagne (campagne die zichtbaar is tijdens grote evenementen en de vakantieperiode) en de studentencampagne (met name zichtbaar tijdens de start van het studieseizoen) uitgevoerd. De afgelopen jaren zijn deze campagnes in samenwerking met de regionale steunpunten AVP ontwikkeld. Door een combinatie van interpersoonlijke voorlichting, massamediale voorlichting en vrije publiciteit wordt getracht om de kennis van de doelgroep met betrekking tot de nadelen van alcoholgebruik en drinkrichtlijnen te vergroten, gesprekken over alcoholgebruik te stimuleren en te bewerkstelligen dat jongeren kritisch gaan nadenken over hun eigen alcoholgebruik. In 2001 zal extra nadruk komen te liggen op het betrekken van zogenaamde omgevingsfactoren om het drinkgedrag van jongeren te kunnen beïnvloeden (voorbeelden: actieve reclame voor alcohol, mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, schenkbeleid van studentenverenigingen e.a. ) bij de opzet van de campagnes.Voor volwassenen wordt een in 1999 gestart traject voortgezet en uitgebouwd. Centraal staat een landelijke en regionale publiekscampagne gericht op bewustwording en kennisoverdracht en de ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwde advies-op-maat module met als onderdelen een zelftest en daarop volgende kortdurende interventiemogelijkheden. De module zal in 2001 op diverse manieren worden uitgetest en het gebruik ervan zal in 2002 grootschalig worden gepromoot. Centraal doel is het bevorderen van vroegtijdige signalering en aanpassing van overmatig alcoholgebruik. In Nederland is in het kader van rookpreventie ervaring opgedaan met het inzetten op landelijke schaal van een advies-op-maat module. Het AVP kan volop gebruik maken van deze ervaringen. In 2000 heeft het AVP met Turkse en Marokkaanse deskundigen en met vertegenwoordigers van het Platform Multiculturele Verslavingszorg voorlichtingsmaterialen en een cursusmodule ontwikkeld. In 2001 zullen de materialen in meer talen beschikbaar komen en zal met name het regionale gebruik van de cursusmodule worden bevorderd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website