Projectomschrijving

 

DYNAMO-HIA: levensverwachting zonder beperkingen als effectmaat

Vraagstuk

Langer leven in goede gezondheid is een speerpunt in het Nederlandse volksgezondheidsbeleid. Vooral de levensverwachting zonder beperkingen is een veel gehanteerde maat om de volksgezondheid te beschrijven. Is het mogelijk om de effecten van preventieve interventies op de levensverwachting zonder beperkingen te bepalen, en zo de bijdrage van preventie aan langer gezond leven te voorspellen?

Onderzoek

In dit project is een methode ontwikkeld die de effecten van leefstijlinterventies op de levensverwachting zonder beperkingen vaststelt. Als voorbeeldthema is gekozen voor interventies rond lichaamsbeweging.

Uitkomst

De methode is ingebouwd in een gebruikersvriendelijk instrument: DYNAMO-HIA . Het instrument kwantificeert effecten van veranderingen in gezondheidsgedrag op de gezondheid, nadat het gedragseffect in interventiestudies is vastgesteld. Zo kan het effect van leefstijlveranderingen op de levensverwachting zonder beperkingen worden berekend. De aanpak werkt ook voor andere leefstijlinterventies.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website