Projectomschrijving

Veelbelovende meetinstrumenten voor gezondheidsvaardigheden

Vraagstuk

Voorlichting over een gezonde leefstijl en screeningsprogramma’s zijn minder effectief bij mensen met een lagere sociaaleconomische status, die vaak onvoldoende gezondheidsvaardigheden hebben. Deze groep loopt zo kansen mis om zelf iets aan hun gezondheid te doen. Zijn gezondheidsvaardigheden te meten, zodat voorlichting en informatie over screeningsprogramma’s beter af te stemmen is op de doelgroep?

Onderzoek

In dit project zijn twee internationale meetinstrumenten voor gezondheidsvaardigheden gevalideerd voor de Nederlandse situatie: Newest Vital Sign (NVS) en Short Assessment of Adult Literacy in Medicine (SAHL).

Uitkomst

Samen met patiënten, taalkundigen en professionals zijn de NVS-D en SAHL-D ontwikkeld. De bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid zijn veelbelovend. De instrumenten kunnen worden gebruikt in onderzoek naar de rol van gezondheidsvaardigheden in preventie en zorg, en vormen een belangrijke stap in de ontwikkeling van internationaal vergelijkbaar onderzoek naar gezondheidsvaardigheden in Nederland.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website