Projectomschrijving

Taalmijlpalen helpen JGZ bij voorspellen taalstoornissen

Vraagstuk

Een van de doelen van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het vroegtijdig herkennen van taalproblemen bij kinderen. Signaleren daarvan maakt het mogelijk latere ontwikkelingsproblemen te voorkomen, bijvoorbeeld door ouders voorschoolse educatie te adviseren. Kan op basis van de ‘taalmijlpalen’ uit het Van Wiechen-onderzoek een bruikbaar voorspellingsmodel worden ontwikkeld als instrument voor de JGZ?

Onderzoek

Gegevens uit JGZ-dossiers van 253 kinderen met en 253 kinderen zonder taalstoornis zijn vergeleken op het behalen van de taalmijlpalen tussen 1 maand en 4 jaar. In de vergelijking zijn ook andere kenmerken meegenomen.

Uitkomst

Een model met de taalmijlpalen van 2 en 2½ jaar heeft goede voorspellende eigenschappen. Dit is het vroegst mogelijke moment om een taalstoornis te signaleren. Bij kinderen die deze taalmijlpalen niet halen, is uitgebreider onderzoek zeer wenselijk, bijvoorbeeld in een audiologisch centrum. Verwijsregels op 3 en 3,9 jaar – voor kinderen die nog niet uitvallen op 2 en 2 ½ jaar – vergen nader onderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website