Projectomschrijving

PredFV: beter voorspellen van effecten groente- en fruitbevordering

Vraagstuk

De uiteindelijke gezondheidseffecten van meer groente en fruit eten zijn pas op lange termijn meetbaar. Een daadwerkelijke verhoging van de groente- en fruitconsumptie is een indicator voor het succes van een interventie, maar zelfrapportage door gebruikers is niet betrouwbaar genoeg. Zijn er andere intermediaire factoren meetbaar om een goede voorspeling te doen van de (kosten)effectiviteit van een interventie?

Onderzoek

In dit project is een methode ontwikkeld om de consumptie te schatten via metingen van stoffen in het bloed (carotenoiden, vitamine C en foliumzuur), gecombineerd met geslacht, leeftijd en mate van overgewicht.

Uitkomst

De geschatte waarden voor inname van groente en fruit blijken in het ontwikkelde model goed samen te hangen met de werkelijke inname. Beter bijvoorbeeld dan maten als de som van alle geconsumeerde carotenoiden. Wel liet de studie zien dat het model de hoeveelheid gegeten groente en fruit duidelijk overschat, dus verfijning is nog nodig. De methode is geïmplementeerd in de softwareapplicatie predFV.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website