Projectomschrijving

Transfer binnen De Gezonde School en Genotmiddelen

Vraagstuk

Bij transfer past een leerling het geleerde binnen het ene gedragsdomein toe in een ander domein waarover hij niet specifiek iets heeft geleerd. Binnen De Gezonde School en Genotmiddelen zitten twee experimentele modules die naast leereffecten op alcohol en roken effect beogen binnen vijf andere (niet als zodanig onderwezen) gedragingen: cannabisgebruik, pesten, geweld, fruitconsumptie, bewegen/sporten. Werkt dit?

Onderzoek

Vmbo-leerlingen werden verdeeld in een experimentele groep en een controlegroep. De effecten van de twee transfer-modules werden zo vergeleken met de normale lessen.

Uitkomst

De transfermodules blijken geen meerwaarde te hebben. Belangrijke reden voor het niet kunnen repliceren van eerder wel gevonden transfereffecten, is de geringe gelegenheid tot transferbevorderend leren die de leerlingen in de modules kregen. Het aantal lessen was te beperkt. Ook speelde een te geringe kwaliteit van de manier waarop docenten de transferbevorderende leerprincipes hebben geïmplementeerd in hun lessen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website